همایش‌های ملی و بین‌المللی

«پژوهشکده نظر» به عنوان مجموعه علمی و پژوهشی معتبر در ایران از سال 1388 مجری همایش‌ها، کارگاه‌ها و نشست‌های علمی ملی و بین‌المللی بوده که با حمایت مالی سازمان‌های مختلف به اجرا درآمده است. در این همایش‌ها اساتید و متخصصان ایرانی و خارجی با ارائه مقاله و سخنرانی در همایش و کارگاه‌های تخصصی مربوط به آن همکاری داشته‌اند. نتایج این همایش‌ها به صورت کتاب، چکیده مقالات، ویژه‌نامه و بیانیه همایش منتشر می‌شود.

همایش‌های ملی

1395

 • عنوان همایش: معماری منظر در ایران (حال و آینده)، برگزارکنندگان: گروه معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی با حمایت علمی پژوهشکده نظر، سخنرانان: 60 سخنران ایرانی در 11 پنل تخصصی، مکان برگزاری: دانشــکده معمــاری و شهرســازی دانشــگاه شــهید بهشــتی.

 ۱۳۹۲

 • عنوان همایش: عناصر زیباسازی شهری، برگزارکنندگان: معاونت برنامه‌ریزی شهرداری شیراز با حمایت پژوهشکده نظر، سخنرانان: 13 سخنران ایرانی، مکان برگزاری: شیراز.

1391

 • عنوان همایش: گردشگری، آیین و فرهنگ، برگزارکنندگان: شهرداری کاشان و … با حمایت پژوهشکده نظر، مکان برگزاری: فرهنگسرای مهر کاشان.

 

  ۱۳۸۹

 • عنوان همایش: منظر شهری، برگزارکنندگان: پژوهشکده نظر،پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی، شهرداری تهران، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، شهرداری قزوین، دبیرخانه دائمی منظر شهری، مکان برگزاری: تهران و قزوین.

همایش‌های بین المللی

 1398

 • عنوان همایش: اسلام و شهر: خوانش‌های متفاوت از یک مفهوم، برگزارکنندگان: پژوهشکده نظر با همکاری دانشگاه علم و فرهنگ، سخنرانان: 1 سخنران خارجی و 7 سخنران ایرانی، مکان برگزاری: دانشگاه علم و فرهنگ.

1396

 • عنوان همایش: طبیعت و منظر در شهر، برگزارکنندگان: پژوهشکده نظر و مرکز ملی پژوهش‌های علمی CNRS فرانسه، سخنرانان: 2 سخنران خارجی و 2 سخنران ایرانی، مکان برگزاری: خانه اندیشمندان علوم انسانی.

1395

 • عنوان همایش: احیای مرکز تاریخی تهران، برگزارکنندگان: پژوهشکده نظر، سازمان زیباسازی شهر تهران و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سخنرانان: 2 سخنران خارجی و 3 سخنران ایرانی، مکان برگزاری: تالار «شهر، معماری و میراث» پاریس.
 • عنوان همایش: کارگاه نهم مطالعات عالی پدیدارشناسی منظر شهری: فضاهای نوین جمعی، برگزارکنندگان: پژوهشکده نظر، سازمان زیباسازی شهر تهران، سخنرانان: 1 سخنران خارجی و 4 سخنران ایرانی، مکان برگزاری: موزه هنرهای معاصر تهران.
 • عنوان همایش: کارگاه هشتم مطالعات عالی پدیدارشناسی منظر شهری: هنر، طبیعت، شهر، برگزارکنندگان: پژوهشکده نظر، سازمان زیباسازی شهر تهران، سخنرانان: 1 سخنران خارجی و 4 سخنران ایرانی، مکان برگزاری: موزه هنرهای معاصر تهران.
 • عنوان همایش: کارگاه هفتم مطالعات عالی پدیدارشناسی منظر شهری: جنگ و منظر، برگزارکنندگان: پژوهشکده نظر، سازمان زیباسازی شهر تهران، سخنرانان: 1 سخنران خارجی و 5 سخنران ایرانی، مکان برگزاری: موزه هنرهای معاصر تهران.

 ۱۳۹۴

 • عنوان همایش: کارگاه ششم مطالعات عالی پدیدارشناسی منظر شهری: شهید در دو قاب سینما و هنر شهری، برگزارکنندگان: پژوهشکده نظر، سازمان زیباسازی شهر تهران، سخنرانان: 1 سخنران خارجی و 3 سخنران ایرانی، مکان برگزاری: پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری.
 • عنوان همایش: کارگاه پنجم مطالعات عالی پدیدارشناسی منظر شهری: بُعد سرزمینی منظر، برگزارکنندگان: پژوهشکده نظر، سازمان زیباسازی شهر تهران، سخنرانان: 2 سخنران خارجی و 1 سخنران ایرانی، مکان برگزاری: موزه هنرهای معاصر تهران.
 • عنوان همایش: کارگاه چهارم مطالعات عالی پدیدارشناسی منظر شهری: تجسم منظر شهری، برگزارکنندگان: پژوهشکده نظر، سازمان زیباسازی شهر تهران، سخنرانان: 2 سخنران خارجی و 1 سخنران ایرانی، مکان برگزاری: موزه هنرهای معاصر تهران.
 • عنوان همایش: میراث مشترک ایران و هند، برگزارکنندگان: پژوهشکده نظر، مجمع ذخایر اسلامی، سخنرانان: 6 سخنران ایران، مکان برگزاری: قم.

 ۱۳۹۳

 • عنوان همایش: کارگاه سوم مطالعات عالی پدیدارشناسی منظر شهری: زیبا‌شناسی فضای جمعی، برگزارکنندگان: پژوهشکده نظر، سازمان زیباسازی شهر تهران، سخنرانان: 2 سخنران خارجی و 1 سخنران ایرانی، مکان برگزاری: موزه هنرهای معاصر تهران.
 • عنوان همایش: کارگاه دوم مطالعات عالی پدیدارشناسی منظر شهری: فرآیند‌شناسی منظر خیابان، برگزارکنندگان: پژوهشکده نظر، سازمان زیباسازی شهر تهران، سخنرانان: 2 سخنران خارجی و 1 سخنران ایرانی، مکان برگزاری: موزه هنرهای معاصر تهران.
 • عنوان همایش: کارگاه اول مطالعات عالی پدیدارشناسی منظر شهری: طبیعت در منظر شهری، برگزارکنندگان: پژوهشکده نظر، سازمان زیباسازی شهر تهران، سخنرانان: 2 سخنران خارجی و 3 سخنران ایرانی، مکان برگزاری: موزه هنرهای معاصر تهران.

1390

 • عنوان همایش: زندگی پیاده در شهر، برگزارکنندگان: پژوهشکده نظر،سازمان زیباسازی شهر تهران، سخنرانان: 9 سخنران خارجی و  7 سخنران ایرانی، مکان برگزاری: سالن همایش‌های بین‌المللی برج میلاد تهران.
 • عنوان همایش: تحولات مفهومی منظر شهری، برگزارکنندگان: پژوهشکده نظر،سازمان زیباسازی شهر تهران، سخنرانان: 1 سخنران خارجی و 1 سخنران ایرانی. مکان برگزاری: موزه هنرهای معاصر تهران.
 • عنوان همایش: زیباشناسی منظر شهری، برگزارکنندگان: پژوهشکده نظر،سازمان زیباسازی شهر تهران، سخنرانان: 2 سخنران خارجی و 3 سخنران خارجی. مکان برگزاری: پارک گفتگو، محل دائمی نمایشگاه‌های شهرداری تهران، تالار بهارستان.

1389

عنوان همایش: منظر شهری، برگزارکنندگان: پژوهشکده نظر، پژوهشكده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی، سخنرانان: 2 سخنران خارجی و 10 سخنران ایرانی، مکان برگزاری: پژوهشكده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی، تهران.

خوش آمدید!

وارد ناحیه کاربری خود شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.