همکاری‌ها و تفاهم‌نامه‌ها


همکاری‌های تخصصی

از سال ۱۳۸۸ در راستای اهداف پژوهشی و اجرایی و تأمین نیازهای تخصصی نهادها و سازمان‌های دولتی، خدماتی در اختیار نهادهای اجرایی قرار داده شده است که در قالب قراردادهایی تعریف شده و متناسب به انجام می‌رسد. از جمله می‌توان به سازمان زیباسازی شهر تهران، سازمان عمران و بهسازی وزارت راه و شهرسازی، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران و نهاد برنامه‌ریزی توسعه شهری تهران اشاره کرد.

همکاریهای دانشگاهی

از سال ۱۳۸۹ در راستای اهداف پژوهشی زمینه همکاری با دانشگاه‌های داخلی و خارجی در دوره تحصیلات تکمیلی فراهم شده است. در حال حاضر تعاملات علمی، آموزشی و پژوهشی با دانشگاه‌های داخلی و خارجی در راستای برنامه‌های بین‌المللی و حضور در باشگاه جهانی برقرار شده است. پژوهشکده از جمله می‌توان همکاری با دانشگاه‌هایENSAP  لیل، LADYSS (پاریس ۷)،GERPHAU (پاریس ۸)،Geneve سوئیس، دانشکده معماری لاویلت پاریس، ‌دانشگاه هنر اصفهان و پلی‌تکنیک نانسی فرانسه را برشمرد.

تفاهم‌نامه‌ها

در راستای گسترش فعالیت‌های علمی- فرهنگی و حمایت از برنامه‌های انجمن‌های علمی، موسسات پژوهشی و نهادهای غیردولتی که در حوزه هنر و علوم انسانی انجام می‌شود، تفاهم‌نامه‌هایی با نهادهای مرتبط منعقد می‌شود. هدف از این تفاهم‌نامه‌ها ایجاد زمینه همکاری متقابل در راستای وظایف اساس‌نامه‌ای و بهره‌مندی از مزیت‌های نسبی دو طرف در زمینه‌های مشترک به منظور هم‌افزایی در تحقق ماموریت‌های خود است. از جمله می‌توان به اخذ تفاهم‌نامه‌هایی با انجمن علمی پژوهش هنر ایران، انجمن علمی معماری منظر ایران، خانه اندیشمندان علوم انسانی و موزه هنرهای معاصر اشاره کرد.