همکاری‌های دانشگاهی

پژوهشکده نظر از سال 1389 در راستای اهداف پژوهشی خود با تکیه بر حضور در باشگاه بینالمللی به عنوان راهبردی ضروری برای تأمین دو هدف «گسترش مرزهای دانش» و «تدوین روایت انقلاب اسلامی از هنر و معماری» زمینه همکاری با دانشگاه‌های خارجی و ایرانی را در دوره تحصیلات تکمیلی فراهم کرده است. در حال حاضر تعاملات علمی، آموزشی و پژوهشی با دانشگاه‌های داخلی و خارجی در راستای برنامه های بین المللی برقرار شده است. 

تفاهم‌نامه‌ها

در راستای گسترش فعالیت‌های علمی – فرهنگی و حمایت از برنامه‌های انجمن‌های علمی، موسسات پژوهشی و نهادهای غیردولتی که در حوزه هنر و علوم انسانی انجام می‌شود، پژوهشکده نظر تفاهم‌نامه‌هایی را با نهادهای مرتبط منعقد می‌سازد. هدف از این تفاهم‌نامه‌ها ایجاد زمینه همکاری متقابل بین نهادها و پژوهشکده در راستای وظایف اساس‌نامه‌ای و بهره‌مندی از مزیت‌های نسبی دو طرف در زمینه‌های مشترک به منظور هم‌افزایی در تحقق ماموریت‌های خود است.

سطح ملی

 • سازمان زیباسازی شهر تهران
 • مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران
 • نهاد برنامهریزی توسعه شهری تهران
 • دانشگاه هنر اصفهان
 • انجمن علمی معماری منظر ایران
 • مدرسه عالی شهید مطهری
 • خانه اندیشمندان علوم انسانی
 • موزه هنرهای معاصر

 سطح بینالمللی

۱۳۹۹

 • مؤسسه علوم و صنایع حیات و محیط پاریس (AgroParisTech)
 • دانشگاه تور (Université de Tours)

۱۳۹۸

 • انتشارات علمی و دانشگاهی پرانتز فرانسه (Editions Parenthèses)
 • مدرسه کاربردی مطالعات عالی از دانشگاه پاریس ۱ پانتئون سوربون (EPHE – Panthéon-Sorbonne)

۱۳۹۷

 • دانشگاه تکنیک برلین (Berlin Technical University)
 • دانشگاه ژنو سوئيس (Université de Genève)

۱۳۹۶

 • مدرسه ملی عالی معماری لیل (ENSAP LILLE)
 • دانشگاه پاریس ۸ (Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis)

۱۳۹۵

 • دانشگاه پاریس ۷ (Université Paris 7 Diderot)
 • مرکز نمایشگاه‌ها و تحقیقات معماری و میراث پاریس (Cité de l’Architecture et du Patrimoine)
 • دانشگاه پاریس ۸ (Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis)
 • لابراتوار پویایی اجتماعی و تعاملات فضایی (LADYSS) از دانشگاه پاریس ۷ (Université Paris 7 Diderot)

۱۳۹۲

 • دانشگاه پاریس ۱ پانتئون سوربون (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
 • لابراتوار مطالعه و پژوهش فلسفه، معماری و شهرسازی (Gerphau) از دانشگاه پاریس ۸ (Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis)

۱۳۹۱

 • مدرسه ملی عالی معماری لاویلت پاریس (ENSAP La Villette)
 • دانشگاه پلیتکنيک نانسی (École polytechnique de l’Université de Lorraine-Polytech Nancy)