گروه مطالعات فضا و محیط

 

گرایش عمومی در این گروه بر مطالعات محیط و فضای زیست انسان‌ساخت، وحدت‌گرایی ساختاری پویا متمرکز است. برای تحقق‌بخشیدن به این هدف، این مجموعه ضمن تبیین ایده‌ای برخاسته از بیان‌های فلسفی کل‌نگر و گسترش مباحثی چون توسعه پایدار و فرهنگ‌مدارانه محیط، رابطه ارگانیک انسان و محیط (در مقابل رابطه مکانیکی)، توسعه محیط با گرایش‌های مشارکت‌جویانه، ارتقای کیفیت محیط و فضای زیست انسان، تبیین تعاریف جدید از محیط و فضا و ترویج دیدگاه توسعه محیط به عنوان بخشی از توسعه انسانی و نهایتاً تبیین و ترسیم چارچوب‌های تمدن جدید برای جامعه و کشور ایران، به پژوهش و آموزش (فرهنگ‌سازی) در سطوح راهبردی، کاربردی و اجرایی نیز می‌‌پردازد.

مدیر گروه

ناصر براتی؛ دانشیار شهرسازی

اعضای هیئت علمی

تمام وقت

 • لیلی سلطانی؛ استاديار شهرسازی
 • بهزاد مسعودی اصل؛ استاديار معماری منظر
 • عباس آذری؛ استاديار شهرسازی

پاره وقت

 • داراب دیبا؛ استاد معماری
 • محمدرضا مثنوی؛ استاد معماری
 • رضا خیرالدین؛ دانشيار شهرسازی
 • مهدی فاطمی؛ استاديار معماری منظر
 • مهرداد کریمی مشاور؛ استاديار معماری
 • محمود تیموری؛ استاديار معماری
 • محمدصالح شکوهی؛ استاديار شهرسازی
 • محمدرضا مهربانی گلزار؛ استاديار معماری منظر

بین المللی

 • آن اسگارد؛ استاد معماری منظر
 • ژان ژاک ترن؛ استاد معماری و طراحی شهری
 • محمد قاری پور؛ دانشيار معماری منظر

خوش آمدید!

وارد ناحیه کاربری خود شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.