مهمترین رسالت متخصصان، خدمت به جامعه خود است. علم باید در جهت رفع نیازهای مردم در راه رشد و کمال به کارگرفته شود. مشکل بزرگ کشورهای در حال رشد، عدم تناسب علوم رایج در دانشگاه‌های آنها با نیازهای جاریشان است.
سهم کم پژوهش در این جوامع، بیانگر عدم ارتباط میان علم و نیاز مردم است. در این حالت، علوم و دانشگاه‌ها به راه خود می‌روند و جامعه نیز با واردات علم و فرآورده‌های آن نیاز خود را رفع می‌کند.
سهم پژوهش، شاخص اصلی تولید علم است. در جامعه‌ای که علم تولید نشود، در حالی که نیازها به طور مستمر افزوده می‌شوند، وابستگی و توسعه نیافتگی تداوم می‌یابد.
کشف نیازهای جامعه ضرورت برنامه‌ریزی برای رشد پژوهشی است. متخصصان وظیفه دارند از طریق رصد معضلات جامعه در حوزه دانشی خود، نیازمندی‌های جامعه در امر پژوهش را آشکار کنند.
نقد کارشناسی، مهمترین اقدام برای رصد کاستی‌های جامعه است. این کار، هم دشوار و هم هزینه‌بر است. در غیاب اصلاحات و آمار نظام‌مند، کشف نقاط کور برنامه‌های توسعه دشوار و بیان آنها در جامعه، توده‌وار و پر هزینه است. لکن مردم چشم انتظار دخالت کاربردی و مؤثر کارشناسان در صحنه مدیریت جامعه هستند.
مرکز پژوهشی نظر در آغاز چهاردهمین سال فعالیت خود عزم ورود به این عرصه را کرده است. در مرحله اول، هر هفته با استعانت از صاحبنظران یکی از برنامه‌های جاری جامعه را در قالب نقد کاربردی مورد توجه قرار می‌دهد.
در این نقد که در کمتر از هزار کلمه بیان می‌شود، جامعیت تحلیل مد‌نظر نیست، بلکه زاوبه نگاه منتقد به مهمترین وجه مسئله معطوف می‌شود تا بر کاستی اصلی برنامه نورافشان شود. نقاط قوت برنامه نیز، از آنجا که تریبون‌های مختلف در اختیار دارند، گفته نمی‌شود.
موضوعات نقد در مرحله نخست برنامه‌های اجرایی و در مرحله بعد نظریه‌های علمی و فنی تأثیرگزار بر اجراست.
مخاطبان خبرنامه مرکز تعداد کثیری از متخصصان و مدیران حوزه هنر، شهر، معماری، منظر، محیط، میراث فرهنگی و گردشگری هستند که انتظار دارد نقد کاربردی ما بتواند در کار ایشان مفید واقع شود. صفحه نقد با جلب همکاری فرهیختگان و ارزیابی بازخوردهای مرحله اول، به تدریج با آهنگ سریعتر و متنوع تر تداوم و توسعه خواهد یافت.
از همه متخصصان دعوت می‌شود در این راه، خبرنامه مرکز را یاری دهند.

[su_button url=”http://nazar.ac.ir/activities/review” target=”blank” style=”flat” background=”#00005a” color=”#ffffff” center=”yes” icon=”icon: archive” icon_color=”#ffffff”] آرشیو نقد[/su_button]

 نقدهای اخیر: