نشست یازدهم از سلسله نشست‌های تخصصی لابراتوار دکتری نظر با عنوان « معماری یادمان قداست »  روز چهارشنبه اول آذر ماه کهزار وسیصد ونود وشش در گالری نظرگاه  برگزار شد. در این نشست  که دکتر سید امیر منصوری، دکتر احمد علی فرزین،  دکتر شهره جوادی، دکتر بهروز جانی پور و مهندس بهزاد مسعودی اصل حضور داشتند، ابتدا پژوهش  “مبانی معماری ساماندهی گلزار شهدا “، توسط دکتر بهروز جانی پور ارائه شد. ایشان در این مقاله ابتدا به تاریخچه ساماندهی گلزار شهدا ، دلایل اهمیت وضرورت این موضوع در ایران وارائه آماری از تعداد شهدا و گلزارهای شهدا سراسر کشور ومتولیان موضوع ساماندهی گلزار شهدا در ایران پرداختند و سپس در خصوص رویکردها ودوره های مختلف ساماندهی گلزار شهدا موارد ذیل با ذکر نمونه های موردی توسط ایشان مطرح گردید :

– مکان یابی مزارهای شهیدان در گورستانها

– یکجا سازی گلزارهای شهیدان در گورستان ها به جای دفن پراکنده

-کف سازی

– محصور سازی

-علائم و نشانه سازی

– برگزاری مراسم

-مسقف سازی

-فضا سازی ومنظر سازی

– توجه به مبانی و مفاهیم و تغییر الگوها از الگوهای احساسی به الگوهای آکادمیک و علمی

درجمع بندی کلی ایشان با توجه به رویکردهای مختلف و تجربیات گذشته ،نمونه های ارائه شده ونیز مطالعات میدانی و پژوهشهای صورت گرفته توسط متخصصین امرموارد ذیل الذکر را بعنوان مبانی نظری ساماندهی گلزار شهدا بیان داشتند :

* نشانه شناسی معماری مذهبی ایرانی- اسلامی

* رعایت اصل ماندگاری و اصول پایداری در احداث بنای گلزارهای شهیدان

* زیبائی شناسی ایرانی- اسلامی و زیبائی بنا

* تناسبات و هماهنگی و هارمونی

* ترکیب احجام

* نظم هندسی