شاهنامه خوانی : وصف شهر سیاوش (کارگاه ۱۳)

شاهنامه فردوسی حاوی اسناد ارزشمندی در هنر و فرهنگ ایران باستان است که کشف آنها مستلزم دانش و تأمل است. کنکاشی هدفمند در خصوص چگونگی معماری و شهرسازی پیش از اسلام، خواننده را به کشف جزییاتی نائل می‌آورد که شهر سیاوش‌کرد نمونه‌ای از آنهاست. در این نشست توصیفات فردوسی از شهر سیاوش در شاهنامه بررسی شد.

 

گزارش کامل این کارگاه را اینجا ببینید.