درباره انتشارات


انتشارات پژوهشکده نظر، ناشر علمی و دانشگاهی است که از سال ۱۳۹۲ با ارزیابی و داوری علمی کتاب‌ها به چاپ آنها اقدام می‌کند. مشکلات و موانع موجود در انتشار ادبیات تخصصی و بومی حوزه هنر، معماری و شهرسازی و عدم امکان پژوهشگران این حوزه برای چاپ نویافته‌های علمی خود از جمله مسایلی بود که راه‌اندازی انتشارات علمی با رویکرد توجه و حمایت از آثار بومی و جدید را توجیه‌پذیر ساخت. همچنین این ناشر در راستای بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و تاثیرات رویت‌پذیری و دسترس‌پذیری بالای فضای دیجیتال از یک سو و غلبه بر مشکلات چاپ و توزیع کتاب به صورت کاغذی، نشر الکترونیک و توزیع برخط را نیز در دستور کار قرار داده است تا ضمن ارتقای گستره اثربخشی داخلی بتواند در بازار رقابت تولیدات علمی بین‌المللی نیز وارد شده و سهمی درخور در نمایش دستاوردهای بومی کشور داشته باشد. در این راستا انتشار کتاب‌های دوزبانه با مشارکت ناشرین بین‌المللی موثر خواهد بود. تاکنون ۱۸ عنوان کتاب از سوی انتشارات پژوهشکده نظر منتشر شده است.