روحیه جمعی حاکم بر یک فضای شهری یا تراکم جمعیتی؟

روحیه جمعی حاکم بر یک فضای شهری یا تراکم جمعیتی؟

روحیه جمعی حاکم بر یک فضای شهری یا تراکم جمعیتی؟کدامیک بیشتر می توانند میزان حس تعلق مکانی را در فضای شهری ارتقا دهند؟نمونه: میدان آزادی شهر تهران ۱) مقدمه یکی از عواملی که منجر به تفاوت ادراک انسان ها از یک شرایط ثابت در فضای شهری می­شود، حضور سایر شهروندان است. این حضور می تواند…

مقایسه پاساژ و پارکینگ پروانه شهر تهران

مقایسه پاساژ و پارکینگ پروانه شهر تهران

در موفقیت یک فضای عمومی شهری، آسایش فیزیکی مهم­تر است یا حس مکان؟ ۱) مقدمه از زمان­های گذشته بازارهای ایرانی فضاهای عمومی نسبتاً موفق شهری محسوب می­شده­اند، تنوع فعالیت­ها و حضور پر­رونق شهروندان یکی از دلایل این موفقیت بوده است. اما در گذر زمان بسیاری از این بازارهای سنتی جای خود را به پاساژ­ها دادند…

نقش شهرسازی در بهینه‌سازی مصرف انرژی در شهرها

نقش شهرسازی در بهینه‌سازی مصرف انرژی در شهرها

نقش شهرسازی در بهینه‌سازی مصرف انرژی در شهرها : وجود خلاء های برنامه‌ای،نهادی، حقوقی و آموزشی   ۱) مقدمه در سراسر دنیا، باتوجه به محدودیت منابع فسیلی انرژی و آلودگی ­های ناشی از آنها، بهینه ساختن مصرف انرژی در شهر ها به امری ضروری و بلکه حیاتی تبدیل شده است و رشته شهرسازی نقش کلیدی…

آیا ارتقای شرایط آسایش کالبدی میدان امام حسین تهران توانسته است به بهبود حس تعلق مکان بیانجامد؟

آیا ارتقای شرایط آسایش کالبدی میدان امام حسین تهران توانسته است به بهبود حس تعلق مکان بیانجامد؟

تعداد زیادی از مطالعات مربوط به حس دلبستگی و تعلق مکان در فضاهای شهری به نقش کالبدی مکان، اشاره دارند و حتی برخی از آنها اهمیت بعد کالبدی را نسبت به بعد معنایی و اجتماعی مکان بالاتر می دانند. اما مجموعه مداخلات انجام گرفته در بسیاری از سطوح شهری به دلیل دارا بودن اهدافی با رویکرد بهبود شرایط کالبدی و نیل به آسایش فیزیکی، از در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی و روانی غافل می مانند.

نگاهی بر مداخلات مربوط به پیاده محور شدن خیابان های باب همایون و سپهسالار

نگاهی بر مداخلات مربوط به پیاده محور شدن خیابان های باب همایون و سپهسالار

خیابان باب همایون و سپهسالار هردو از محورهای تاریخی تهران قدیم هستند که دارای نقشی حکومتی-سیاسی بوده و به تدریج به یکی از خیابان های تجاری در مرکز شهر تبدیل شده اند. شهرداری منطقه ۱۲ تهران در دهه گذشته طرح هایی را در این خیابان ها به مرحله اجرا در آورد که بر اساس آن، این خیابان ها به پیاده راه تبدیل شدند.