باغ نظر، مجله علمی تأییدشده از سوی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران است که از سال ۱۳۸۲ از سوی پژوهشکده نظر منتشر می‌شود. این نشریه درحال حاضر فعال‌ترین و پرمخاطب‌ترین نشریه علمی در زمینه پژوهش‌های نظری هنر، معماری و شهرسازی است. هدف باغ نظر انتشار جدید‌ترین دستاوردهای پژوهشگران متکی بر منابع علمی و مستند در موضوعات بومی و بین‌المللی است. مجله باغ نظر در راستای معرفی دستاوردهای محققان ایرانی به جامعه علمی جهانی و همچنین معرفی آخرین دستاوردهای محققان بین‌المللی و گسترش مرزهای دانش، از سال ۱۳۹۴  اقدام به انتشار تمام متن مقالات به زبان انگلیسی کرده است. این نشریه توانسته است علاوه بر نمایه‌کردن مقالات به زبان انگلیسی و ثبت آنها در پایگاه‌های استنادی معتبر جهان، با بین‌المللی‌کردن هیئت تحریریه و داوران، دستاوردهای محققان ایرانی و غیرایرانی را، هم به زبان فارسی و هم به زبان انگلیسی، منتشر کند. مجله باغ نظر ضمن نمایه در پایگاههای مجازی، تخصصی و استنادی مختلف، از سال 2016 در پایگاه استنادی WOS نیز نمایه شود.

زمینه انتشار: پژوهش‌های نظری هنر، معماری و شهرسازی
صاحب امتیاز: پژوهشکده نظر
مدیر مسئول: دکتر سیدامیر منصوری
سردبیر: دکتر احمد پوراحمد
اعضای هیئت تحریریه:

 • دکتر رضا داوری اردکانی
 • دکتر داراب دیبا
 • دکتر مهدی شیبانی
 • دکتر علی یاران
 • دکتر مجتبی انصاری
 • دکتر ناصر براتی
 • دکتر سعید حقیر
 • دکتر احمدعلی فرزین
 • دکتر ایو پورتر
 • دکتر محمد قاری‌پور
 • دکتر ژان‌ژاک ترین
 • دکتر کلود مسو
 • دکتر آن اسگارد
 • دکتر ایو لوژنبول