همایش اسلام و شهر: خوانش های متفاوت از یک مفهوم

/
پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر نخستین همایش « اسلام و شهر: …

نهمین همایش پدیدارشناسی منظر شهری: فضاهای نوین جمعی

/
نهمین همایش پدیدارشناسی منظر شهری با موضوع فضاهای نوین جمعی رو…

نشست شهر و منظر در طبیعت

/
نشست شهر و منظر در طبیعت به عنوان گزارش نخست طرح "منظریران" که تحت حما…

همایش احیای مرکز تاریخی تهران در پاریس

/
همایش احیای مرکز تاریخی تهران روز 18 بهمن از ساعت 9 الی 14 در…

ششمین همایش پدیدارشناسی منظر شهری: شهید در دو قاب سینما و هنر شهری

زمان : 7 دی‌ماه 1394. ساعت 9 الی 12:30 مکان : پژوهشکده فرهنگ، هنر…

چهارمین و پنجمین همایش پدیدارشناسی منظر شهری: «تجسم منظر شهری» و «بُعد سرزمینی منظر»

/
این برنامه با سخنرانی دکتر منصوری پیرامون موضوع منظر شهری، مسئله‌شناسی آن و نحوه برخورد با آن از زوایای مختلف آغاز شد.