گفتمان انتقادی؛ مفهوم جهان معاصر

/
پیش درآمد و گفتار دکتر سعید حقیر در مورد دوره آموزشی گفتمان انت…

بازخوانی کتاب توپولوژی

/
بیست و پنجمین کارگاه نظریه‌های نو با موضوع «بازخوانی کتاب توپو…

بیست و چهارمین کارگاه نظریه‌های نو برگزار می‌گردد

/
  پژوهشکده نظر برگزار می نماید: بیست و چهارمین کارگاه “نظریه‌های …

کارگاه تخصصی پدافند و زلزله

پیشگیری بهتر از درمان است!.... با وقوع زلزله اخیر در نقا…

سلسله سمینار های نظریه های نو

/
اطلاعات بیشتر در مورد سمینارهای انجام شده و برنامه سمینارهای آینده را…