آیین مهر در استوره و تاریخ و تحول‌ آن در شرق و غرب (کارگاه ۳۳)

,
از زمان‌های بسیار دور و هنگام مهاجرت اقوام آریایی به سوی هند و ایران نیایش "مهر" آغاز شد؛ قرن‌ها پیش از آیین مزدا و دین زرتشتی، میترا ایزد راستی، روشنایی، عهد و پیمان، برپادارنده آبادانی و داور روز واپسین نزد ایرانیان جایگاه ویژه‌ای داشت. ز…

گاوکش در استوره‌ی مهر ایرانی (کارگاه ۳۲)

,
در این کارگاه که مورخ 7/مهر/1397 در گالری نظرگاه برگزار شد؛ علی نیکویی، پژوهشگر دکتری هنر پژوهشکده‌ی نظر ابتدا به معرفی ایزد مهر در زبان فارسی و ادبیات فلکلور مردم ایران اشاره کرد و سپس ارتباط این ایزد با مفاهیمی مانند عشق، محبت، دوستی و پیما…

جایگاه رویداد در گردشگری فرهنگی (کارگاه ۳۱)

,
گردشگری دینی، به ‏طور کلی، با محوریت گرایش به امر متعالی و تقدیس نمادهای دینی انجام گرفته و غالباً با بازدید یا مشارکت در شعائر دینی، گردهمایی‏های دینی، و مراسم آیینی خاص توسط زائران و گردشگران همراه است و در قالب تجمعی پیرامون مکان مقدس ساما…

اکسپوگرافی و سنوگرافی موزه (نشست ۳۰)

,
اکسپوگرافی و سنوگرافی موزه فرهنگ مجموعه‌ای از نمودها و رفتارهای ممکن، کلیتی از دانسته‌ها و شناخت‌های عملی، معرفتی و حسی اکتسابی است که خاصیت آن انتقال به دیگر افراد توسط کدهای کم و بیش پیچیده است. امور فرهنگی را می‌توان نوعی سرمایه گذاری بلند م…