دوره دکتری در لابراتوار نظر

دوره دکتری در لابراتوار نظر

دوره دکتری در لابراتوار نظرلابراتوار دکتری نظر، مجموعۀ واحدی مرکب از ۳ دوره دکتری است که نقش دوگانه مدیریتی و علمی برعهده دارد؛ در زمینه مدیریت، از طریق تجمیع و هم‌افزایی ظرفیت­‌های علمی هریک از گروه­‌های پژوهشی، سیستمی جدید و یکپارچه بر…