گروه معماری منظر و محیط

گروه معماری منظر و محیط

منظر، محصول شناخت جدید انسان از محیط است؛ پدیده‌ای عینی ـ ذهنی که از تعامل انسان، تاریخ و طبیعت نشأت می‌گیرد. یافته‌های نوین در تعریف «مکان» علاوه بر ایجاد دگرگونی‌های عظیم در رشته‌ها و حرفه‌های مرتبط با آن همچون معماری و شهرسازی موجب پیدایش رشته‌های جدیدی شد که نگاه و شرایط زندگی انسان امروز نیازمند…

گروه علوم و تاریخ هنر

گروه علوم و تاریخ هنر

این گروه به بررسی و تحلیل هنر با اتخاذ روش تحقیق علمی در ارتباط با علوم مختلف از جمله تاریخ، باستان‌شناسی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و ادیان می‌پردازد. راهبرد اساسی گروه توجه به بنیان‌های فرهنگ و تمدن ملل به ویژه دنیای شرق در تبیین هنر است. پدید آمدن منابع و پژوهش‌هایی در زمینه تاریخ هنر، فلسفه هنر،…

گروه گردشگری فرهنگ

گروه گردشگری فرهنگ

صنعت گردشگری در دنیای امروز ابعاد گسترده‌تری نسبت به تعاریف قدیمی آن یافته است. تکیه اصلی در تعریف قدیمی آن بر جابجایی مکانی و ترک اقامتگاه اصلی بوده است. دیدگاه‌های نوین در مورد گردشگری، ظرفیت‌های آن به عنوان مقوله فرهنگی و ارتباطی را با عمق بیشتری نشان داد. این نظریه‌ها به نوبه خود برای گردشگری،…

گروه مطالعات فضا و محیط

گروه مطالعات فضا و محیط

گرایش عمومی این گروه در مطالعات محیط و فضای زیست انسان‌ساخت، وحدت‌گرایی ساختاری پویاست. برای تحقق‌بخشیدن به این هدف، این مجموعه ضمن تبیین ایده‌ای برخاسته از بیان‌های فلسفی کل‌نگر و گسترش مباحثی چون توسعه پایدار و فرهنگ‌مدارانه محیط، رابطه متقابل ارگانیک انسان و محیط (در مقابل رابطه مکانیکی)، توسعه محیط با گرایش‌های مشارکت‌جویانه، ارتقای کیفیت…