/
      متن خبر
/
  متن خبر  
/
    متن خبر
/
        متن خبر
/
        متن گزارش
/
  متن خبر
/
    متن خبر

عکس سه سرباز

/
عکسی رنگی بر یکی از بیلبوردهای شیراز به همراه شعری از علی معلم دام…

درباره گالری

"نظرگاه" نام مجموعه‌ای است که از یک سو همچون هر گالری دیگر هنر،…