سهم پژوهش، شاخص اصلی تولید علم است. در جامعه‌ای که علم تولید نشود، در حالی که نیازها به طور مستمر افزوده می‌شوند، وابستگی و توسعه‌نیافتگی تداوم می‌یابد. کشف نیازهای جامعه ضرورت برنامه‌ریزی برای رشد پژوهش است. متخصصان وظیفه دارند از طریق رصد معضلات جامعه در حوزۀ دانشی خود، نیازمندی‌های جامعه در امر پژوهش را آشکار کنند. نقد کارشناسی، مهم‌ترین اقدام برای رصد کاستی‌های جامعه است. این کار، هم دشوار و هم هزینه‌بر است. در غیاب اطلاعات و آمار نظام‌مند، کشف نقاط کور برنامه‌های توسعه دشوار و بیان آنها در جامعه توده‌وار پرهزینه است. لکن مردم چشم انتظار دخالت کاربردی و مؤثر کارشناسان در صحنه مدیریت جامعه هستند.

به این منظور، پژوهشکده نظر هر هفته با استعانت از اساتید، حرفه‌مندان و پژوهشگران دکتری برنامه‌های جاری جامعه را در قالب “نقد راهبردی” مورد توجه قرار می‌دهد. مخاطبان پژوهشکده عده کثیری از متخصصان و مدیران حوزه هنر، شهر، معماری، منظر، محیط، میراث فرهنگی و گردشگری هستند که انتظار می‌رود نقدها بتوانند در کارشان مفید باشند. بخش نقد با جلب همکاری فرهیختگان و ارزیابی بازخوردهای مرحله اول، به تدریج با آهنگ سریع‌تر و متنوع‌تر تداوم و توسعه خواهد یافت.

 

قواعد نگارش نقد

ضوابط شکلی و ساختاری

 • نقد در کمتر از هزار کلمه تنظیم شود.
 • نوشته نوعی تیترگذاری آشکار یا پنهان داشته باشد؛ هر پاراگراف به یک بعد از موضوع بپردازد.
 • جمله نخست نقد، سؤال و موضع اصلی را به طور صریح بیان کند.
 • نتیجه‌گیری به صورت روشن در پایان پاراگراف آخر (و یا در کل آن) بیان شود.
 • هیچ مطلب تکراری در متن وجود نداشته باشد.
 • کوتاه‌بودن نوشته، برتری محسوب می‌شود.

 

ضوابط محتوایی

 • فقط به یک موضوع پرداخته شود.
 • در این نقد جامعیت تحلیل مد‌نظر نیست، بلکه زاویه نگاه منتقد به مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین وجه مسئله معطوف می‌شود تا کاستی اصلی برنامه نورافشانی شود.
 • موضوع نقد، یک امر کلی نیست که داوری عمومی راجع به آن روشن باشد.
 • ترجیح بر این است که موضوع، کاربردی و مسئله روز باشد.
 • مسئله نقد، حالت استراتژیک داشته باشد؛ یعنی در میان ابعاد مختلف مسئله‌ای انتخاب شود که نسبت به سایرین اولویت دارد، طوری که حل سایر مسائل وابسته به حل آن است.

 

توصیه‌های جهت‌گیری

 • موضوع نقد در مرحله نخست برنامه‌های اجرایی و در مرحله بعد نظریه‌های علمی و فنی تأثیرگذار بر اجرا را دربرگیرد.
 • از سر خیرخواهی و معطوف به بهبود امور باشد؛ جناحی نباشد.
 • واضح و روشن باشد. مبهم، مغلق و پیچیده نباشد که نیاز به تفسیر داشته باشد.
 • استدلالات نقد برای خواننده ملموس باشد.

 

برای دیدن گزارش جلسات نقد به بخش بایگانی نقد راهبردی گالری نظرگاه مراجعه کنید.