روش‌های ارزیابی در پروژه‌های منظر (کارگاه ۱۲)

آیا می توان «کیفیت» یک منظره را سنجید؟ «منظر» خوب چیست؟ معیار ما چیست…