Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home1/nazaraci/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4482

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home1/nazaraci/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4486

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home1/nazaraci/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4482

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home1/nazaraci/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4486

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home1/nazaraci/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4482

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home1/nazaraci/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4486

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home1/nazaraci/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4482

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home1/nazaraci/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4486

نقدی بر شرایط مسابقه فراخوان طراحی یادمان شهداء میدان دفاع مقدس(مارالان)شهر تبریز ؟

/
در این نوشته اجمالاً به ایرادات وارده بر این فراخوان و کاستیهای آن از این منظر پرداخته شده است .
هنر محیطی و رویداد بهارستان

هنر محیطی و رویداد بهارستان

/
سازمان زيباسازي شهر تهران چند صباحي است كه توجه ويژه‌اي به هنرهاي…
نحوه ساماندهی گلزار شهدا ونقاط ضعف آن ازنظرارزش معنوی و تاریخی فرهنگی

نحوه ساماندهی گلزار شهدا ونقاط ضعف آن ازنظرارزش معنوی و تاریخی فرهنگی

/
در این نوشته اجمالا" به چگونگی ساماندهی گلزار شهدا وتضعیف تاثیرات ارزش معنوی وتاریخی مزارها پرداخته شده است .