بازخوانی کتاب توپولوژی (کارگاه ۲۵)

/
بیست و پنجمین کارگاه نظریه‌های نو با موضوع «بازخوانی کتاب توپو…

نهمین همایش پدیدارشناسی منظر شهری: فضاهای نوین جمعی

/
نهمین همایش پدیدارشناسی منظر شهری با موضوع فضاهای نوین جمعی رو…

رونمایی کتاب «GIS برای معماران منظر»

/
گالری هنر و پژوهش نظرگاه به بهانه رونمایی کتاب GIS« برای معم…

اهمیت مکان یابی مناسب برای هنرهای شهری

/
اهمیت مکان یابی مناسب برای هنرهای شهری؛ بررسی زیبایی شناسی بی…

یادمان شهدا در ایران وکاستی آن ها از منظر فضا سازی

/
در این نوشته اجمالا" به کیفیت اکثریت یادمانهای شهدا ونقاط ضعف آنه…

پهنه بندی جغرافیایی استان اردبیل

/
پهنه بندی جغرافیایی استان اردبیل: ویژگی ها و مختصات پهنه کوهس…
بیست و چهارمین کارگاه نظریه‌های نو برگزار می‌گردد

اماکن مقدس با پیشینه نیایشگاه «مهر» (کارگاه ۲۴)

«مهرابه»‌ها در نقاط مختلف ایران به دو گروه معابد غاری (طبیعی و د…