Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home1/nazaraci/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4482

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home1/nazaraci/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4486

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home1/nazaraci/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4482

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home1/nazaraci/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4486

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home1/nazaraci/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4482

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home1/nazaraci/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4486

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home1/nazaraci/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4482

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home1/nazaraci/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4486

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home1/nazaraci/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4482

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home1/nazaraci/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4486

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home1/nazaraci/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4482

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home1/nazaraci/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4486

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home1/nazaraci/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4482

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home1/nazaraci/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4486

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home1/nazaraci/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4482

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home1/nazaraci/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4486
گالری نظرگاه بیست و ششمین کارگاه نظریه‌های نو را با عنوان "نگرشی بر تاریخچه و آئین اسماعیلیان در ایران" برگزار می‌کند.

نگرشی بر تاریخچه و آئین اسماعیلیان در ایران (کارگاه ۲۶)

/
بیست و ششمین کارگاه نظریه‌های نو با عنوان نگرشی بر تاریخچه و…

ﭘﺎرﮐﯽ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻫﺮﭼﻘﺪر ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ داد ﺑﺰﻧﯿﺪ…

/
ﻋﯿﺴﯽ ﻓﺮﻫﺎدي؛ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺗﻬﺮان 21 آذر 1396 در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺘﺎﻧﯽ…

همه چیز به جز بین الحرمین؛ نقدی بر بین الحرمین شیراز

/
شاید برای اول بار اصطلاح بین الحرمین برای نام گذاری بر روی یک مکان…

نقدی بر مفاهیم “تکرار” و “استمرار”

/
مسجد چهارراه ولی عصر؛ نقدی بر مفاهیم "تکرار" و "استمرار" در سخنرانی…

میزگرد نمایشگاه نقاشی آبرنگ و آب مرکب

/
نقدی بر ساخت مسکن ارزان قيمت ایران در قالب مسکن مهر

چالش های تبدیل روستا به شهر در ایران

/
هدف این نگاره، نقدی بر ساز و کار تبدیل روستا به شهر و به تبع آن آهنگ…

نقش شهرسازی در بهینه‌سازی مصرف انرژی در شهرها

/
نقش شهرسازی در بهینه‌سازی مصرف انرژی در شهرها : وجود خلاء های برنامه…

نقد نظریه‌ی موسی خورناتسی در مورد نژاد ارامنه

/
موسی خورناتسی تاریخ‌نگار، فیلسوف و مترجم و شاعر و نویسنده ارمن…