آنچه سینما هست یا نیست!

/
نگاهی به کتاب «آنچه سینما هست! جستجوی بازن و بار سنگین آن» به قلم د…

مقایسه پاساژ و پارکینگ پروانه شهر تهران

/
در موفقیت یک فضای عمومی شهری، آسایش فیزیکی مهم­تر است یا حس مکان…

امر والا به تاکید بر نظریه مندلسزون (نشست ۲۸)

/
گلنار نریمانی، پژوهشگر دکتری دانشگاه هنر تهران در تاریخِ امر والا ا…
رونمایی کتاب “تجربه نهاد طرح جامع تهران؛ کنکاشی در مدیریت و برنامه ریزی طرحهای توسعه شهری ایران” و ۱میزگرد

رونمایی کتاب “تجربه نهاد طرح جامع تهران”

/
تشکیل نهاد ضرورتی انکارناپذیر است اما یک نهاد مستقل و پرقدرت …

سینمایِ اگزیستانسیالیستی: جلوه ای متفاوت از ناسینما

/
نگاهی به به قلم ویلیام سی.پامِرلو و ترجمه نصرالله مرادیانی …

اهمیت روش تولید آثار حروف محور شهری

/
چندسالی است که در ایام نوروز و تحت عنوان «رویداد بهارستان» فع…

کعبه درمحاصره طرح های توسعه ویرانگر

/
بشر امروز بیش از گذشته نیاز به مذهب وفضاهای مذهبی را احساس می ک…

ارتباط ایزد باد «وَیو» با نوارهای در حال اهتزاز ساسانی (کارگاه ۲۷)

/
سخنران: مینا جلالیان، پژوهشگر هنر و ادبیات موضوع این کارگاه …

حقوق شهر،نقدی بر طرح توسعه دانشگاه تهران (نشست ۵)

/
طرح توسعه دانشگاه تهران، با فرض کمبود فضای آموزشی از طرف ریاست وقت د…