طرحهای پژوهشی

طرح‌های پژوهشی مرکز مهمترین فعالیت آن محسوب می‌شوند که به استناد …

جایگاه رویداد در گردشگری فرهنگی (کارگاه ۳۱)

/
گردشگری دینی، به ‏طور کلی، با محوریت گرایش به امر متعالی و تقدیس نم…

منظر خیال: نشست تخصصی نمایشگاه نقاشی استاد فقید علیرضا نوروزی‌طلب

/
نشست تخصصی نمایشگاه نقاشی استاد فقید دکتر علیرضا نوروزی‌طلب با عنوا…