نگاهی دیگر به طبیعت ایران (نشست ۳)

,
روستاهایی که آدم‌ها در دل زمین ساخته‌اند توسط درختانی احاطه شده‌اند. اما آدم‌ها باقی نمی‌مانند در حالی که چرخة مرگ و حیات پیوسته در جریان است. درختان مذکور، حامل صورت‌ها و بدن انسان‌هایی هستند که در آنجا زیسته‌اند. این‌ها در همه صحنه‌ها از زند…