همسایه‌ها؛ منظر سکونت در تهران (کارگاه ۵)

,
ساکنان شهر منحصر به آدم‌ها نمی‌شوند. در همسایگی ما درخت‌ها و حیوانات هم زندگی می‌کنند و رابطه زیادی میان ما و آنها برقرار می‌شود. شهر، نام فضایی است که این رابطه در آن پدید می‌آید. برای فهم شهر باید همسایه‌هایمان را بشناسیم. گربه‌ها و کلاغ‌های تهر…

خورشید شرق؛‌ پیشینه دانش‌ها در ایران (نشست ۴)

,
دانش، از دیرباز در سرزمین ایران ستوده شده و در میان ایرانیان باستان، دانشمندانی می‌زیستند که بر دانش دوره اسلامی تأثیرگذار بوده‌اند. چنانچه ریشه بسیاری از دانش‌های دنیای معاصر را می‌توان در ایران باستان یافت. نشست خورشید شرق به تحلیل پیشینه دان…