روش‌های ارزیابی در پروژه‌های منظر (کارگاه ۱۲)

,
آیا می توان «کیفیت» یک منظره را سنجید؟ «منظر» خوب چیست؟ معیار ما چیست؟ واقعیت این است که ما همواره در حال «داوری» محیط پیرامون مان هستیم، آگاهانه یا ناآگاهانه، برخی پدیده‌ها را می‌پسندیم و برخی را به شدت طرد می کنیم. اما چگونه می توان قضاوتی علمی و…