شاهنامه خوانی : وصف شهر سیاوش (کارگاه ۱۳)

,
شاهنامه فردوسی حاوی اسناد ارزشمندی در هنر و فرهنگ ایران باستان است که کشف آنها مستلزم دانش و تأمل است. کنکاشی هدفمند در خصوص چگونگی معماری و شهرسازی پیش از اسلام، خواننده را به کشف جزییاتی نائل می‌آورد که شهر سیاوش‌کرد نمونه‌ای از آنهاست. در این نشست…