نگاهی نو به نیایشگاه آناهیتا (کارگاه ۱۴)

,
در سرزمین کهن ایران که کشاورزی شریان حیاتی و اساس زندگی، اقتصاد و معیشت مردم بود، ستایش اناهیتا، الهه آبها و باروری از اهمیت شگرفی برخوردار شد.در‌حالی‌که متون تاریخی و پژوهش های موجود راجع به معماری معابد الهه اناهیتا اغلب عاری از تحلیل های دقیق و علمی …