تجربه معماری در همبستگی اجتماعی؛ مسجد ری-اکا در کرواسی (کارگاه ۱۵)

,
معماری نشانه بصری از گرایش یک کشور و جهت‌گیری اجتماعی آن است. مسجد جدید ری-‌ایکا نمونه خوبی از نقش پس‌زمینه‌های اجتماعی و فرهنگ سیاسی بستر یک اثر معماری در شکل‌گیری یک اثر معماری موفق است. این مسجد که می‌توان آن را فصل مشترکی از معماری خاورمیانه…