پذیرش بدون کنکور دانشجو در دوره دکتری مشترک ایران و فرانسه

پذیرش بدون کنکور دانشجو در دوره دکتری مشترک ایران و فرانسه

پژوهشکده نظر با مشارکت چند دانشگاه تراز اول فرانسوی و همکاری دانشگاه¬ها و موسسات ایرانی و خارجی، گروه تحقیقاتی "منظر شهری"را راه اندازی کرده¬است که از جمله فعالیت¬های آن برگزاری دوره دکتری مشترک در چارچوب قوانین وزارت علوم ایران و فرانسه است.