در فرآیند ارتقای آسایش حرارتی تمرکز باید بر سنجش ادراک آسایش قرار گیرد یا احساس؟
نقدی بر عوامل موثر بر تغییر سیمای روستاهای ایران

نقدی بر عوامل موثر بر تغییر سیمای روستاهای ایران

نگارنده در این نقد به دلایل تغییر سیمای روستاهای ایران می پردازد.
یادمانهای شهدا در ایران و کاستیهای آنها از منظر مفهومی و محتوایی

یادمانهای شهدا در ایران و کاستیهای آنها از منظر مفهومی و محتوایی

در این نوشته اجمالاً به کیفیت مفهومی و محتوایی برخی یادمانهای شهدا و نقاط ضعف آنها از این منظر پرداخته شده است.
کتابهای موجود در حیطه سرزندگی در مرکز شهر

کتابهای موجود در حیطه سرزندگی در مرکز شهر

نگاهی بر کتاب آفرینش مراکز شهری سرزنده نوشته سای پامیر
نورپردازی نمای ساختمان های مسکونی

نورپردازی نمای ساختمان های مسکونی

نورپردازی منظر شبانه‌ی شهر‌ها در جهت زیباسازی و گسترش زندگی شبانه از اهداف مهمی است که مورد توجه مدیران شهری قرار‌گرفته تا از تمامی پتانسیل‌های شهر در بیشترین ساعات شبانه‌روز بتوان بهره‌برداری کرد. در تهران نیز در سال‌های اخیر شاهد سیاست گزار…
چگونگی تحقق شهر شب در تهران

چگونگی تحقق شهر شب در تهران

(به بهانه نورپردازی حاشیه بزرگراه مدرس در مجاورت پل طبیعت)

نقدی بر شرایط مسابقه فراخوان طراحی یادمان شهداء میدان دفاع مقدس(مارالان)شهر تبریز ؟

در این نوشته اجمالاً به ایرادات وارده بر این فراخوان و کاستیهای آن از این منظر پرداخته شده است .
هنر محیطی و رویداد بهارستان

هنر محیطی و رویداد بهارستان

سازمان زيباسازي شهر تهران چند صباحي است كه توجه ويژه‌اي به هنرهاي موقتي در شهر تهران نشان مي‌دهد تا با هنرهاي غيرمانا در ايجاد تغيير چهره شهر موثر باشد. رویداد هنری «بهارستان» (سالانه هنرهای شهری بهار تهران) نیز در همین راستا در بخش‌های مجسمه…
نحوه ساماندهی گلزار شهدا ونقاط ضعف آن ازنظرارزش معنوی و تاریخی فرهنگی

نحوه ساماندهی گلزار شهدا ونقاط ضعف آن ازنظرارزش معنوی و تاریخی فرهنگی

در این نوشته اجمالا" به چگونگی ساماندهی گلزار شهدا وتضعیف تاثیرات ارزش معنوی وتاریخی مزارها پرداخته شده است .