صابئین مندایی: کیهان‌شناسی، سازه و منظر (کارگاه ۲۱)

,
صابئین مندایی اعضای قوم-دینی هستند که سرزمین مادری ایشان در جنوب غربی ایران (خوزستان) و در عراق (منطقه بین‌النهرین) قرار دارد. ایشان مردمانی امروزی با گنجینه‌ مکتوبی از متون دینی و آیین و سنت‌های باستانی هستد که مبنای هویت متمایز فرهنگی ایشان است. سنت د…

باغ موزه دفاع مقدس تهران وکاستیهای آن از منظر جلب مخاطب ؟

به محض عطف توجه هر جامعه يا ملتي به مفاهيم نوين «هويت» و «ارزش هاي اجتماعي» در عصر نو، موزه ها در آن سرزمين پديد مي آيند و با ثبت و ضبط و پيش چشم آوردن مظاهر مادي و معنوي گذشته هاي تاریخي هر جامعه و استمرار بخشيدن به هويت هاي جوامع در گذر زما…

هشتمین نشست پژوهشی لابراتوار دکتری نظر: نشان فرهنگی و منظر

در هشتمین نشست تخصصی لابراتوار دکتری نظر با محوریت «نشان فرهنگی و منظر»، موضوع «نشانه شناسی شهری و هویت قومی در ایران» توسط آقای دکتر ناصر فکوهی و «زیبایی شناسی نشان فرهنگی در منظر شهرهای بلوچ» توسط خانم گلناز کشاورز مورد بررسی قرار گرفت. دکت…