نشست شهر و منظر در طبیعت

, ,
نشست شهر و منظر در طبیعت به عنوان گزارش نخست طرح "منظریران" که تحت حمایت پروژه جندی شاپور مشترک میان وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خارجه فرانسه در تاریخ 22 مهرماه در سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی ایران و با حضور اساتید، صاحب ن…