نهمین نشست پژوهشی لابراتوار دکتری نظر: سرزندگی در مرکز شهر

نهمین نشست تخصصی لابراتوار دکتری نظر در تاریخ 14 آبان 93 با حضور دکتر سیدامیر منصوری، دکتر ناصر براتی ، دکتر احمد پور احمد ، دکتر کیانوش ذاکر حقیقی و مهندس الهام نهاوندی با موضوع سرزندگی در مرکز شهر برگزار شد. در ابتدا دکتر ذاکرحقیقی به بررس…