نواحی صنعتی: تهدید یا فرصت برای منظر سرزمینی (نشست ۵۳)

, ,
پنجاه و سومین نشست تخصصی با عنوان "نواحی صنعتی: تهدید یا فرصت برای منظر سرزمینی" روز چهارشنبه 4 شهریور 1398 از ساعت 16 در گالری نظرگاه برگزار شد. سوالات اصلی نشست: رویکرد قوانین ایران برای حفاظت منظر سرزمینی در برابر توسعه نواحی صنعتی چیست؟ آی…

شماره ۲۶ فصلنامه هنر و تمدن شرق منتشر شد.

, ,
دوره 7، شماره 26، زمستان 1398، صفحه 5-801. اندیشۀ یهودیان در ایجاد کنیسه نمونۀ موردی: محلۀ جویباره در اصفهان2. نمادشناسی نقش مرغابی‌سانان در آثار هنری ایران3. تحلیل ژئوماتیک زمین‌سیمای مرگ در عصر آهن قره‌داغ مرکزی؛ آذربایجان، شمال‌غربی…

شماره ۴۹ فصلنامه منظر منتشر شد.

,
دوره 11، شماره 49، زمستان 13981. یلدا، منظر مهر؛ نیمروز، زمین در میانۀ آسمان2. تصویری از باغ حارث (امیر بلخ)؛ براساس حکایت رابعه از الهی نامۀ عطار 3. خشکی و منظر ارزیابی شاخص‌های منظرین در بسترهای خشک 4. از گردشگری خوراک تا گردشگری خ…

شماره ۷۹ ماهنامه باغ نظر منتشر شد.

, ,
دوره 16، شماره 79، دی 1398، صفحه 5-721. انتزاع نمادین در زیبایی‌شناسی هنر بلوچستان، نمونۀ ‌موردی: سوزن‌دوزی بلوچ2. شناخت تحولات ریخت‌شناختی کلیساهای ارمنی جلفای نو در تعامل با معماری اصفهان 3. شمایل نگاری پوشش و آرایه‌های زن قاجار به روایت تابلوی…