شماره ۸۰ ماهنامه باغ نظر منتشر شد.

,
دوره 16، شماره 80، بهمن 1398، صفحه 5-74 1. الگوهای کالبدی همسایگی در بافت تاریخی یزد؛ شاخصه‌ها، ابزارهای معمارانه و اصول معماری همسایگی2. مؤلفه‌های خردگرایی در نگاره‌های شاهنامه؛ موردپژوهی نگارۀ دیدار تهمینه و رستم 3. تولید و بازتولید فض…

همایش اسلام و شهر: خوانش های متفاوت از یک مفهوم

, ,
پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر نخستین همایش « اسلام و شهر: خوانش‌های متفاوت از یک مفهوم» را در بهمن‌ماه ۱۳۹۸ برگزار می‌کند. برای شرکت در این رویداد علمی خواهشمند است طبق مراحل زیر ثبت‌نام کرده و در صورت تمایل به دریافت گواهی حضور در همایش…