اين گروه به بررسی و تحليل هنر با اتخاذ روش تحقيق علمی در ارتباط با علوم مختلف از جمله تاريخ، باستان شناسی، جامعه شناسی، روانشناسی و اديان می پردازد. راهبرد اساسی آن، توجه به بنيان های فرهنگ و تمدن ملل به ويژه دنيای شرق در تبيين هنر و خوانش جديد از تاريخ هنر و تمدن ايران است. پديدآمدن منابع و پژوهش هايی در زمينه تاريخ هنر، فلسفه هنر، زيباييشناسي و جامعه شناسی هنر از نتايج تعامل اين گروه با متخصصان علوم مرتبط خواهد بود. گروه علوم و تاريخ هنر قصد دارد با دعوت از صاحب نظران حوزه های مرتبط با گروه، و زمينه سازی علمی طرح نظرات انتقادی ايشان درباره هنر و تضارب آرا به رشد و توسعه دانشهای نظری مرتبط با هنر مدد رساند.

مدیر گروه

شهره جوادی؛ استادیار تاریخ هنر

اعضای هیئت علمی

تمام وقت

 • پدیده عادلوند؛ استاديار پژوهش هنر
 • علی نیکویی؛ استاديار پژوهش هنر

پاره وقت

 • رضا داوری اردکانی؛ استاد فلسفه
 • علی اکبر سرفراز؛ استاد باستان شناسی
 • آذرتاش آذرنوش؛ استاد زبان و ادبيات عرب
 • علاءالدین آذری؛ استاد تاريخ
 • سید حسین موسویان؛ استاد فلسفه و کلام اسلامی
 • مجید سرسنگی؛ دانشيار ادبيات نمايشی
 • سعید حقیر؛ دانشيار تاريخ هنر و تاريخ معماری
 • رحیم ولایتی؛ استاديار باستان شناسی
 • فاطمه خزاعی؛ استاديار معماری

بین المللی

 • ایو پورتر؛ استاد تاريخ هنر اسلامی
 • الستر نورتج؛ استاد هنر و باستانشناسی اسلامی
 • حسین یورتاش؛ استاد تاريخ هنر اسلامی ترکيه گروه هنرهای ترکی – اسلامی
 • ساندرا اوب لورن؛ استاديار تاريخ هنر ايران و آسيای ميانه
 • ایلزه اشتورکنبوم؛ استاديار تاريخ هنر ايران در دوره اسلامی گروه تاريخ هنر