طرح پژوهشی برون‌سازمانی

طرح‌های پژوهشی برون‌سازمانی طرح‌هایی تقاضامحور هستند که برحسب سفارش دستگاه اجرایی و به منظور رفع نیازهای جامعه یا بومی سازی علوم تعریف و اجرا می‌شوند. منبع تأمین هزینه این پژوهش‌ها، دستگاه اجرایی و مجری آن پژوهشکده است. دستاوردهای کاربردی طرح متعلق به سرمایه‌گذار و انتشار نتایج علمی آن بر عهده مجری است.

 

تدوین برنامه و سرفصل‌های دروس دوره دکتری منظر

کارفرما: دانشگاه هنر اصفهان
محصول طرح: برنامه مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

تدوین برنامه و سرفصل‌های دروس دوره کارشناسی ارشد در رشته‌های معماری منظر، مطالعات منظر، باغ و منظر ایرانی، معماری منظر شهری، آمایش منظر سرزمین، معماری برنامه‌ریزی منظر، معماری منظر فرهنگی

کارفرما: دانشگاه هنر اصفهان
محصول طرح: برنامه مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

طرح پژوهشی شهر الکترونیک

 کارفرما: مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
مجری: پژوهشکده نظر
محصول طرح: مجموعه مقالات
محل انتشار: مجله منظر شماره ۱۷

ضرورت ایجاد شهر الکترونیک در تهران / شهاب‌الدین غندالی
بازخوانی مفاهیم شهر الکترونیک / عماد کتابچی
شهر الکترونیک از چند نگاه
الزامات تحقق شهر الکترونیک / علی‌اکبر جلالی
فرصت‌های نوین مشارکت در مدیریت شهر الکترونیک / حمیدرضا دانش‌پور – امیررضا دانش‌پور
گردشگری مجازی: بررسی نیازها و ضرورت‌های شهر تهران / محبوبه ملک‌نیا – ابتهال زندی
عرصه جمعی نوظهور/ ناصربراتی – وحید شکری

 

طرح پژوهشی زیرساخت و منظر شهری

کارفرما: مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
مجری: پژوهشکده نظر
محصول طرح: مجموعه مقالات
محل انتشار: مجله منظر شماره ۱۶

گسست منظر، چالش اصلی حضور زیرساخت‌های شهری در منظر / کیانوش ذاکرحقیقی
ضرورت بازنگری در رابطه شهر و محیط زیست / محمدرضا مثنوی
عیان‌سازی زیرساخت‌های طبیعی، راهبرد توسعه بوم‌شناسی شهر / شادی براتی – شینا ص برنجی
زیرساخت‌های حمل و نقل و منظر شهری / الساندرا دی چزاریس ترجمه : رسول رفعت – زهرا عسکرزاده
نقش تونل مشترک تأسیسات در ساماندهی منظر شهری / مهدی زندیه – سحر اردانه
نظارت سازمانی بر زیرساخت‌های منظر شهری، بررسی نمونه : لندن / مهرداد کریمی مشاور

 

طرح پژوهشی زندگی پیاده در شهر

کارفرما: مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
مجری: پژوهشکده نظر
محصول طرح: مجموعه مقالات
محل انتشار: مجله منظر شماره ۱۵

بررسی نقش محور استروگت در شهر کپنهاگ / کیومرث حبیبی – مصطفی بهزادفر – آیرین جابری
دسترسی پیاده به ایستگاه‌های حمل و نقل عمومی / سید مهدی معینی
احیای «های لاین» رویکردی در تداوم منظر شهری / محمدحسین عسکرزاده
بررسی طرح پیاده‌راه خیابان صبا / سروین الهی – رسول رفعت

 

طرح پژوهشی نگاه نو به نوسازی شهری

کارفرما: مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
مجری: پژوهشکده نظر
محصول طرح: مجموعه مقالات
محل انتشار: مجله منظر شماره ۱۴

چشم‌انداز مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران / محمود عسگری‌آزاد
مرور برنامه مشارکت مردم در دفتر نوسازی محله نعمت‌آباد / بهمن ادیب‌زاده
گردشگری شهری به مثابه راهبرد توسعه خلاق در بافت‌های فرسوده / محسن رفیعیان – محمدرضا بمانیان – مجتبى رفیعیان
تأثیرات ساختارهای میان‌افزا بر تحریک نوسازی در بافت‌های فرسوده / روجا علی‌پورمسعود خادمى
نگاه نو به نوسازى شهرى در میزگردى از کارشناسان
برنامه‌ریزی برای شهرهای مردم‌پسند / سایمون بل