برون سازمانی

طرح‌های پژوهشی تقاضامحور است که برحسب سفارش دستگاه اجرایی و به منظور رفع نیازهای جامعه یا بومی سازی علوم تعریف و اجرا می‌شود. منبع تأمین هزینه این پژوهش، دستگاه اجرایی و مجری آن پژوهشکده است. دستاوردهای کاربردی طرح متعلق به سرمایه‌گذار و انتشار نتایج علمی آن بر عهده مجری است.

 

139013911392

تدوین برنامه و سرفصل‌های دروس دوره دکتری منظر

کارفرما : دانشگاه هنر اصفهان

محصول طرح : برنامه مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

تدوین برنامه و سرفصل‌های دروس دوره کارشناسی ارشد در رشته‌های

معماری منظر، مطالعات منظر، باغ و منظر ایرانی، معماری منظر شهری،

آمایش منظر سرزمین، معماری برنامه‌ریزی منظر، معماری منظر فرهنگی

کارفرما : دانشگاه هنر اصفهان

 محصول طرح : برنامه مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

طرح پژوهشی شهر الکترونیک

 کارفرما : مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران

 مجری : پژوهشکده نظر

 محصول طرح : مجموعه مقالات

 محل انتشار : مجله منظر شماره ۱۷

مقالات منتشر شده

ضرورت ایجاد شهر الکترونیک در تهران / شهاب‌الدین غندالی

لینک طرح

بازخوانی مفاهیم شهر الکترونیک / عماد کتابچی

شهر الکترونیک از چند نگاه

الزامات تحقق شهر الکترونیک / علی‌اکبر جلالی

فرصت‌های نوین مشارکت در مدیریت شهر الکترونیک / حمیدرضا دانش‌پور- امیررضا دانش‌پور

گردشگری مجازی: بررسی نیازها و ضرورت‌های شهر تهران / محبوبه ملک‌نیا – ابتهال زندی

عرصه جمعی نوظهور/ ناصربراتی – وحید شکری

طرح پژوهشی زیرساخت و منظر شهری

 کارفرما : مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران

 مجری : پژوهشکده نظر

 محصول طرح : مجموعه مقالات

 محل انتشار : مجله منظر شماره۱۶

مقالات منتشر شده

گسست منظر، چالش اصلی حضور زیرساخت‌های شهری در منظر / کیانوش ذاکرحقیقی

ضرورت بازنگری در رابطه شهر و محیط زیست / محمدرضا مثنوی

عیان‌سازی زیرساخت‌های طبیعی، راهبرد توسعه بوم‌شناسی شهر / شادی براتی – شینا ص برنجی

زیرساخت‌های حمل و نقل و منظر شهری / الساندرا دی چزاریس ترجمه : رسول رفعت – زهرا عسکرزاده

نقش تونل مشترک تأسیسات در ساماندهی منظر شهری / مهدی زندیه – سحر اردانه

نظارت سازمانی بر زیرساخت‌های منظر شهری، بررسی نمونه : لندن / مهرداد کریمی مشاور

طرح پژوهشی زندگی پیاده در شهر

کارفرما : مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران

مجری : پژوهشکده نظر

محصول طرح : مجموعه مقالات

محل انتشار : مجله منظر شماره ۱۵

مقالات منتشر شده

بررسی نقش محور استروگت در شهر کپنهاگ / کیومرث حبیبی، مصطفی بهزادفر، آیرین جابری

دسترسی پیاده به ایستگاه‌های حمل و نقل عمومی / سید مهدی معینی

احیای «های لاین» رویکردی در تداوم منظر شهری / محمدحسین عسکرزاده

 

بررسی طرح پیاده‌راه خیابان صبا / سروین الهی – رسول رفعت

 

طرح پژوهشی نگاه نو به نوسازی شهری

 کارفرما : مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران

 مجری : پژوهشکده نظر

 محصول طرح : مجموعه مقالات

 محل انتشار : مجله منظر شماره ۱۴

مقالات منتشر شده

چشم‌انداز مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران / محمود عسگری‌آزاد

 

مرور برنامه مشارکت مردم در دفتر نوسازی محله نعمت‌آباد / بهمن ادیب‌زاده

 

گردشگری شهری به مثابه راهبرد توسعه خلاق در بافت‌های فرسوده / محسن رفیعیان؛ محمدرضا بمانیان؛ مجتبى رفیعیان

 

تأثیرات ساختارهای میان‌افزا بر تحریک نوسازی در بافت‌های فرسوده / روجا علی‌پور؛ مسعود خادمى

 

نگاه نو به نوسازى شهرى در میزگردى از کارشناسان

 

برنامه‌ریزی برای شهرهای مردم‌پسند / سایمون بل

 

مقالات منتشر شده

مقالات منتشر شده