سفرهای خارجی

از سال ۱۳۸۴ برنامه سفرهای پژوهشی منظر در پژوهشکده نظر برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود و بر این اساس پژوهشکده در پی تدوین شیوه آموزش اکتشافی در طی سفر برآمده است. انجمن سفرهای پژوهشی، اعضای هر سفر را ترجیحاً از میان دانشجویان و فارغ‌التحصیلان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری بر‌می‌گزیند تا در کنار وجود زبان مشترک، افراد با سطح دانش تقریباً مشابه از مسایل تاریخی و نظری در معرض اطلاعات یکدیگر قرار بگیرند و امکان کشف و تفسیر را برای گروه مهیا سازند.

سفر اکتشافی خارجی برنامه آموزشی – پژوهشی اختصاصی پژوهشکده نظر است که در قالب یک طرح بزرگ تحقیقاتی با مشارکت ۱۵ تا ۴۰ نفر از محققان طی یک سفر میان مدت (کمتر از ۱۵ روز) یا بلند مدت (بیشتر از ۱۵ روز) انجام می شود. سفر خارجی، بدنه اصلی فعالیت “آموزش مبتنی بر کشف است” که به دنبال برنامه‌های آماده‌سازی پیش از سفر (حدود ۲ ماه) و قبل از برنامه‌های آماده‌سازی یافته های سفر (حدود ۶ ماه) انجام می‌شود. یافته‌های سفر  به صورت مقالات علمی، نمایشگاه، فیلم و کتاب منتشر می‌شود.