سفرهای مطالعاتی و اکتشافی


از سال ۱۳۸۴ برنامه سفرهای پژوهشی منظر با رویکرد “آموزش مبتنی بر کشف” و به دنبال یادگیری و استفاده بهینه از سفرهای علمی برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود. انجمن سفرهای پژوهشی، اعضای هر سفر از میان دانشجویان و فارغ‌التحصیلان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برگزیده می‌شوند تا در کنار وجود زبان مشترک، افراد با سطح دانش تقریباً مشابه از مسایل تاریخی و نظری در معرض اطلاعات یکدیگر قرار گرفته و امکان کشف و تفسیر را برای گروه مهیا سازد. هر سفر مطالعاتی براساس برنامه خاصی مدیریت می‌شود و اعضای سفر به تناسب مدت سفر، مقالات کوتاه یا بلند علمی در موضوع منتخب خود و در چارچوب تم کلی سفر تهیه و ارایه می‌کنند.

سفرهای خارجی

برنامه آموزشی – پژوهشی است که در قالب یک طرح بزرگ تحقیقاتی با مشارکت محققان طی یک سفر (بیشتر از ۱۵روز) انجام می‌شود. سفر خارجی، بدنه اصلی فعالیت «آموزش مبتنی بر کشف است»که به دنبال برنامه‌های آماده‌سازی پیش از سفر (حدود ۲ماه) و قبل از برنامه‌های آماده‌سازی یافته‌های سفر (حدود ۶ماه) انجام می‌شود. یافته‌های سفر  به صورت مقالات علمی، نمایشگاه، فیلم و کتاب منتشر می‌شود. تاکنون ۱۰ سفر به مقصد کشورهای مراکش، چین، هند، آسیای مسانه، قفقاز (ارمنستان و گرجستان)، اروپای غربی، شرقی، مرکزی و شمال آفریقا با مشارکت بیش از ۳۵۰ پژوهشگر انجام شده است.

سفرهای داخلی

برنامه مطالعاتی – آموزشی است که در دو گروه کوتاه‌مدت (کمتر از ۳ روز) و میان‌مدت (بیشتر از ۳ روز) برگزار می‌شود. هدف این برنامه زمینه‌سازی برای حضور در برنامه‌های پژوهش گروهی و زندگی جمعی است. حضور پژوهشگران جوان در کنار محققان با تجربه در قالب گروه‌های پژوهشی ضمن حفظ استقلال افراد در مطالعه خود، آنها را در ارتباط رشد دهنده با دیگران قرار می‌دهد. سفر داخلی برای اغلب شرکت‌کنندگان نخستین تجربه زندگی جمعی و تجربه «نظر به محیط» است. تاکنون بیش از ۸۰ سفر پژوهشی به نقاط مختلف کشور با مشارکت بیش از ۳۰۰۰ پژوهشگر برگزار شده است.