خارجی

خارجی

از سال ۱۳۸۴ برنامه سفرهای پژوهشی منظر در پژوهشکده نظر برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود و بر این اساس در پی تدوین شیوه آموزش اکتشافی در طی سفر برآمده است. انجمن سفرهای پژوهشی، اعضای هر سفر را ترجیحاً از میان دانشجویان و فارغ‌التحصیلان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری بر‌می‌گزیند تا در کنار وجود زبان مشترک، افراد با سطح دانش تقریباً مشابه از مسایل تاریخی و نظری در معرض اطلاعات یکدیگر قرار گرفته و امکان کشف و تفسیر را برای گروه مهیا سازد.

برنامه آموزشی – پژوهشی اختصاصی پژوهشکده نظر است که در قالب یک طرح بزرگ تحقیقاتی با مشارکت ۱۵ تا ۴۰ نفر از محققان طی یک سفر میان مدت (کمتر از ۱۵ روز) یا بلند مدت (بیشتر از ۱۵روز) انجام می شود. سفر خارجی، بدنه اصلی فعالیت “آموزش مبتنی بر کشف است” که به دنبال برنامه های آماده سازی پیش از سفر (حدود ۲ماه) و قبل از برنامه های آماده سازی یافته های سفر (حدود ۶ماه) انجام می شود. یافته های سفر  به صورت مقالات علمی، نمایشگاه، فیلم و کتاب منتشر می شود.


این نوشته ارسال شده در سفر اکتشافی. نشانه گذاری کنید پیوند یکتا.