معرفی پژوهشکده نظر


در سال‌های پس از انقلاب اسلامی ایران توسعه مراکز آموزش عالی تنها در تناسب با رشد جمعیت بوده و ابعاد کیفی حوزه فرهنگ و هنر را در نظر نداشته است. لذا برنامه­‌های توسعه­‌ای در این حوزه به ازدیاد مراکز آموزشی معطوف بوده و مسئله­‌شناسی بومی و کشف راهبردهای ضروری در راستای اعتلای فرهنگ و هنری کشور در دستور اقدام اجرایی موثر نبوده است.

اهداف
  • انجام مسئولیت اجتماعی در حوزه هنر و معماری
  • خوانش نوین از فرهنگ و هنر اسلامی و ملی ایران
  • گسترش مرزهای دانش و توسعه فرهنگی
راهبردها
  • تمرکز فعالیت‌ها بر تولید محتوا
  • نشر مطالعات راهبردی و انتقادی
  • توسعه مشارکت نخبگان
  • گسترش همکاری‌های بین‌المللی

 در حال حاضر پژوهشکده، گالری هنر و پژوهش نظرگاه، لابراتوار دکتری نظر، دفتر فنی، کتابخانه و مرکز اسناد و دفاتر مجلات بین‌المللی پژوهشکده در دو ساختمان به مساحت بیش از ۱۰۰۰ متر مربع در خیابان دکتر قریب و خیابان جمالزاده مستقر است. کتابخانه و مرکز اسناد، شبکه محلی کامپیوتری، اینترنت پرسرعت و دستگاه‌های کامپیوتر متصل به شبکه و اینترنت و مجموعه وسایل سمعی و بصری بخشی از امکانات فیزیکی پژوهشکده است که در کنار نیروی انسانی توانمند و اساتید و پژوهشگران حوزه‌های مرتبط، بستر بسیار مناسبی را برای پژوهش و تولید علم فراهم می‌کند.