معرفی

معرفی

در سال‌های پس از انقلاب اسلامی ایران توسعه مراکز آموزش عالی تنها در تناسب با رشد جمعیت بوده و آسیب­‌شناسی تحولات در حوزه فرهنگ و هنر را در نظر نداشته است. لذا برنامه­‌های توسعه‌­ای در این حوزه اغلب به ازدیاد مراکز آموزشی معطوف شده است تا مسئله­‌شناسی بومی و ملی و کشف راهبردهای ضروری در راستای اعتلای فرهنگ و هنر.

از سوی دیگر ضعف نظریه‌پردازی در ایران موجب شده دستاوردهای روز جهان نیز قابلیت استفاده در برنامه‌ریزی‌هایی که به رشد و اعتلای جامعه فرهنگی و هنری کشور بی‌انجامد را تا حد زیادی از دست داده باشد. رفع این کاستی در گرو توسعه پژوهش‌های هدفمند و بومی است. تحقق این مهم در دنیای امروز با روش‌های متکی بر انزوا‌طلبی و تحقیقات فردی میسر نخواهد بود. بلکه دنیای امروز نیازمند روش‌های نو است : اقدام سیستمی در پژوهش و تولید علم و هنر.

اهداف

 • زمینه­ سازی برای انجام مسئولیت اجتماعی فرهیختگان جامعه در حوزه هنر
 • مدد­رسانی به تحقق جامعه متخصصان رشته­‌های مرتبط
 • تلاش به منظور قرائت نوین از فرهنگ و هنر ملی و اسلامی ایران
 • گسترش مرزهای دانش و توسعه فرهنگی

راهبردها

 • گسترش نشر مبتنی بر تولید
 • اطلاع ­رسانی، تحلیل و نقد فعالیت‌های مرتبط در ایران و جهان
 • اصالت کار گروهی و داوطلبانه
 • تعامل مثبت با گروه‌ها و متخصصان مرتبط به منظور هم­‌افزایی ظرفیت‌های کشور

همکاریهای دانشگاهی

از سال ۱۳۸۹ در راستای اهداف پژوهشی خود زمینه همکاری با دانشگاه‌های خارجی و ایرانی را در دوره تحصیلات تکمیلی فراهم کرده است. در حال حاضر تعاملات علمی، آموزشی و پژوهشی با دانشگاه‌های داخلی و خارجی در راستای برنامه های بین المللی برقرار شده است.      

همکاری‌های تخصصی

از سال ۱۳۸۸ در راستای اهداف پژوهشی و اجرایی خود و با توجه به نیازهای تخصصی نهادها و سازمان‌های دولتی، خدماتی را در اختیار آنها قرار داده که در قالب قراردادهایی به انجام می‌رسد.

تفاهم‌نامه‌ها

در راستای گسترش فعالیت‌های علمی- فرهنگی و حمایت از برنامه‌های انجمن‌های علمی، موسسات پژوهشی و نهادهای غیردولتی که در حوزه هنر و علوم انسانی انجام می‌شود، پژوهشکده نظر تفاهم‌نامه‌هایی را با نهادهای مرتبط منعقد می‌سازد. هدف از این تفاهم‌نامه‌ها ایجاد زمینه همکاری متقابل بین نهادها و پژوهشکده در راستای وظایف اساس‌نامه‌ای و بهره‌مندی از مزیت‌های نسبی دو طرف در زمینه‌های مشترک به منظور هم‌افزایی در تحقق ماموریت‌های خود است.

در حال حاضر پژوهشکده در چهار طبقه ساختمان به مساحت ۸۰۰ متر مربع در خیابان دکتر قریب و خیابان جمالزاده مستقر است. کتابخانه و مرکز اسناد، شبکه محلی کامپیوتری، اینترنت پرسرعت و دستگاه‌های کامپیوتر متصل به شبکه و اینترنت، مجموعه وسایل سمعی و بصری، بخشی از امکانات در اختیار پژوهشکده است.  


این نوشته ارسال شده در درباره ما. نشانه گذاری کنید پیوند یکتا.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Introduction

Introduction

 After the 1979 Islamic Revolution, the development of educational centers has been mainly focused on the establishment of new institutions for the growing population. This is while no significant effort has been made to identify potential weaknesses and remove them.   Therefore, development programs in this sector have mostly been focused on the expansion of cultural centers rather than attending to objectives such as promoting domestic arts and identifying strategies to promote the status of culture and art in Iran.

 On the other hand, constraints such as the inability to devise new theories in Iran have limited the possibility of using global achievements in promoting Iranian art and culture. Removing these constraints demands the development of purposeful national studies. Realization of this matter is not possible through isolative individualistic approaches.  Rather, modern development requires modern methods: the systematic approach in research and production of knowledge.

 Based on this approach, NAZAR research center for art, architecture and urbanism, has started its work with the approval in principle from Islamic Republic of Iran Ministry of Science, Research and Technology in 2002 and received definite agreement with its activities from the Council of Higher Education in 2004.

 

Goals                       

 • Expanding the knowledge of Iranian artists and developing the Iranian culture
 • Producing a modern review of Iran’s national and Islamic culture and art
 • Helping the establishment of a society of experts in related fields
 • Preparing the ground for the educated class to perform their social responsibilities in the field of arts

 

Methods

 • Increasing publications with the aim of producing knowledge,
 • Providing news, analysis and critique on cultural activities in Iran
 • Promoting the culture of teamwork and voluntary
 • Interact with internal and external research centers in order to benefit from synergistic existing potentials and new experiences

این نوشته ارسال شده در Uncategorized. نشانه گذاری کنید پیوند یکتا.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Introduction

Introduction

II y a trois décennies, le développement de l’enseignement supérieur iranien était relatif à la croissance démographique et le diagnostic des évolutions dans le domaine de l’art et de la culture n’était nul pris en compte. De ce fait, au delà des problématiques locales et nationales et l’attention portée aux stratégies essentielles pour promouvoir l’art et la culture, la plupart des programmes de développement dans ce domaine se sont concentrés sur l’augmentation en nombre des centres de formation.

D’autre part, les faiblesses des bases théoriques en Iran ont entrainé l’inutilité des réalisations mondiales actuelles, susceptibles d’être mobilisées dans les projets d’amélioration et d’évolution de la société culturelle et artiste iranienne. La remédiation de ces lacunes nécessite le développement des recherches objectives et locales, objectif probablement pas réalisable avec des approches isolées et des recherches individuelles. Le monde d’aujourd’hui exige des approches nouvelles : la production de la science et de l’art à partir de la recherche systématique.

Basé sur cette approche, le Centre de recherche sur l’art, l’architecture et l’urbanisme NAZAR a commencé ses travaux avec l’approbation en principe du Ministère de la Science, de la Recherche et de la Technologie de la République islamique d’Iran en 2002 et a obtenu un accord définitif avec ses activités du Council of Higher L’éducation en 2004.

 

Les objectifs

 • L’extension des frontières des sciences et du développement culturel
 • L’essai d’une nouvelle lecture de la culture et de l’art national et islamique de l’Iran
 • L’assistance pour la formation de la communauté professionnelle des disciplines liées 
 • La préparation d’un contexte favorable pour la responsabilité sociale des intellectuels de l’art 

 

Les stratégies

 • L’extension de la publication basée sur la production ;
 • La médiatisation, l’analyse et la critique des activités liées en Iran et dans le monde ;
 • L’originalité du travail d’équipe et du bénévolat ;
 • Interagir avec les centres internes et externes de recherche, afin de bénéficier des potentiels existants synergiques et de nouvelles expériences

این نوشته ارسال شده در Non classé. نشانه گذاری کنید پیوند یکتا.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *