سال تولد: ۱۳۳۹

محل خدمت: دانشکده معماری و شهرسازی – پردیس هنرهای زیبا – دانشگاه تهران

آدرس الکترونیک : seyedamir.mansouri@gmail.com


۱- سوابق تحصیلی


تحصیلات دانشگاهی و رسمی

۱۳۷۸    دکتری مطالعات شهری با گرایش معماری منظر، مدرسه عالی مطالعات علوم اجتماعی

۱۳۷۶    دکتری  تاریخ معماری، دانشگاه سوربن

۱۳۷۳    کارشناسی ارشد تاریخ معماری، پاریس ۱ – سوربن

۱۳۷۲    کارشناسی ارشد باغ مکان منظر، مدرسه ملی عالی معماری پاریس لاویلت

۱۳۶۸    کارشناسی ارشد معماری، تهران

۱۳۵۷    دیپلم ریاضی‌فیزیک. دبیرستان البرز


۲- سوابق آموزشی


تدریس  در دانشگاه تهران

۱۳۸۱ تا کنون      تدریس دروس مختلف رشته کارشناسی ارشد معماری منظر

راهنمایی پایان نامه 

۱۳۹۴    طراحی منظر ساحل رودخانه کارون با رویکرد پیش سازگاری، مرتضی همتی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۴/۱۲/۱۰

۱۳۹۳    طراحی منظر حاشیه پل بزرگراه صدر، سیدعلی زارع، دانشگاه تهران، ۱۳۹۳/۱۲/۱۲

۱۳۹۲    تبدیل باغ اعظم السلطنه به فضای جمعی شهری با رویکرد پایدار، سمیرا عابدی دهقی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۲/۱۱/۲۳

۱۳۹۱    معنا،الگو و مطلوبیت در فضای معماری، مهرداد سلطانی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۱/۱۲/۲۳

۱۳۹۱    طراحی منظر استخر بزرگ سمنان با رویکرد منظر بومی، محمد جمشیدیان، دانشگاه تهران، ۱۳۹۱/۱۱/۲۸

۱۳۹۱    طراحی منظر شهری میدان انقلاب، رامین ضیاشاکری، دانشگاه تهران، ۱۳۹۱/۱۱/۲۴

مشاوره پایان نامه

۱۳۹۳    طراحی منظر بازار گل محلاتی تهران، ریحانه مطلبی اسفیدواجانی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۳/۱۲/۱۰

۱۳۹۲    تاثیر دلبستگی مکانی و خاطره جمعی در کیفیت فضای شهری، نرگس قیم امانی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۲/۱۱/۲۱

۱۳۹۱    طراحی منظر مرکز شهر جدید پردیس با رویکرد تقویت هویت فضا، ریحانه حجتی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۱/۱۱/۲۵

۱۳۹۱    دگردیسی یک گره شهری با رویکرد عملیات میدانی، رشا کیانی هاشمی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۱/۰۶/۲۷


۳- سوابق اجرایی


۱۳۹۶ تا کنون    مدیر مسئول نشریه پژوهش معماری منظر ایران، علمی پژوهشی

۱۳۹۴ تا کنون    مدیرمسئول انتشارات پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر

۱۳۹۲ تا کنون      عضو هیات موسس انجمن علمی معماری منظر ایران

۱۳۹۲ تا کنون    مدیر مسئول نشریه علمی هنر و تمدن شرق

۱۳۹۱ تا کنون      عضویت در کمیته برنامه ریزی گردشگری وزارت علوم

۱۳۹۱ تا کنون      عضو گروه برنامه ریزی دوره دکتری گردشگری

۱۳۸۷ تا کنون    مدیر مسئولی نشریه تخصصی منظر

۱۳۸۳ تا کنون    مدیر مسئول نشریه تخصصی باغ نظر

۱۳۸۱ تا کنون      رئیس پژوهشکده نظر. مرکز تحقیقات هنر. معماری و شهرسازی

۱۳۸۱ تا کنون      عضو کمیته اجرایی برنامه ریزی و طراحی شهری شهرداری تهران

۱۳۸۱ تا کنون      مدیر گروه معماری منظر دانشگاه تهران

۱۳۸۰تا کنون       عضو شورای سازمان زیباسازی شهر تهران

۱۳۶۸ تا کنون      عضو هیأت علمی گروه معماری دانشگاه تهران

۱۳۹۷-۱۳۹۵       عضو کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده معماری و مسئول شورای ارزیابی گروه منظر، ۱۳۹۵/۰۷/۰۱، ۱۳۹۷/۰۷/۰۱، ایران، تهران

۱۳۹۵    عضو هیئت علمی پژوهش چهارمین دوسالانه دیوارنگاری شهری تهران، ۱۳۹۵/۰۶/۰۹، ایران، تهران

۱۳۹۵    مسئول کمیته برگزاری امتحان جامع دکتری دانشکده معماری در خصوص رشته معماری منظر، ۱۳۹۵/۰۸/۲۶، ایران، تهران

۱۳۹۴    عضو کمیته علمی همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی، ۱۳۹۴/۰۲/۱۷، ایران، رشت

۱۳۹۴    عضو کمیته فنی بررسی طرح‌های احداث بوستان‌های شهر تهران، ۱۳۹۴/۱۲/۱۲، ایران، تهران

۱۳۹۳    عضو هیئت رئیسه پنل در نخستین اجلاس مدیریت یکپارچه شهری و شوراها، ۱۳۹۳/۰۶/۱۹، ایران، تهران

۲۰۱۳ م  Landscape & Imagination conference: Member of the Scientific Committee, 2013/05/02, 2013/05/04, FRANCE, paris

۱۳۹۱-۱۳۸۹       عضو شورای علمی گروه منظر شهری، ۱۳۸۹/۰۶/۳۰، ۱۳۹۱/۰۶/۳۱، ایران، تهران

۱۳۹۱    عضو کمیته علمی معماری در همایش ملی آموزش عالی هنر، ۱۳۹۱/۱۲/۱۶، ۱۳۹۱/۱۲/۱۷، ایران، اصفهان

۱۳۹۰    عضوی کمیته برنامه ریزی گردشگری وزارت علوم، ۱۳۹۰/۱۰/۱۸، ایران، تهران

۱۳۹۰    دبیر علمی همایش بین المللی زندگی پیاده در شهر. تهران

۱۳۸۹    عضو هیئت علمی همایش منطقه‌ای نقش مدیریت شهری در احیاء بافت‌های فرسوده شهری، ۱۳۸۹/۰۸/۱۳، ایران، خوى

۱۳۸۹    دبیر علمی همایش ملی منظر شهری. تهران

۱۳۸۹-۱۳۸۶       معاون طرح و توسعه سازمان نوسازی شهر تهران

۱۳۸۶    تا کنون سردبیر نشریه تخصصی منظر

۱۳۸۶    مدیر طرح”منظر شهری محله” به عنوان الگوی نوسازی بافت‌های فرسوده شهری

۱۳۸۵    مدیر گروه پژوهشی و ارزیابی طرح‌ها در نهاد تهیه کننده طرح‌های جامع و تفصیلی شهر تهران

۱۳۸۴    برنامه ریز و مسئول راهبری مطالعات گام اول طرح جامع تهران. بخش سازمان فضایی و سیمای شهری

۱۳۸۰    مسئول برنامه ریزی و راه اندازی رشته معماری منظر (کارشناسی ارشد) در دانشکده هنرهای زیبا- دانشگاه تهران

۱۳۸۰-۱۳۷۹       رئیس شورای هماهنگی و تصویب طرح‌های معماری و شهرسازی شهرداری تهران

۱۳۸۰-۱۳۷۸       رئیس پژوهشکده فرهنگ و هنر دانشگاه تهران

۱۳۷۷-۱۳۷۶       معاون شرکت تولید مسکن، ۱۳۷۶/۱۲/۱۵، ۱۳۷۷/۰۹/۱۵، ایران، تهران

۱۳۷۰-۱۳۶۸       معاون آموزشی دانشکده هنرهای زیبا. دانشگاه تهران

۱۳۷۰-۱۳۵۹       مسئول جهاد دانشگاهی دانشکده هنرهای زیبا. دانشگاه تهران

۱۳۶۸-۱۳۶۶       دبیر شورای جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران


۴- سوابق پژوهشی


مقالات منتشر شده در نشریات بین المللی

۲۰۱۵م    Akram Khalili, Syamak Nayyeri, Mohamad Tajuddin, Mohamad Rasdi, Ahmad Ali Farzin, and Seyed Amir Mansouri. “Conduciveness of Women Social Setting in Traditional Iranian Bazaar from Functional Dimension” Asian Social Science 11, no. 12 (2015): 297-306.

۲۰۱۴م   Nader Azargoun, Seyed Amir Mansouri, and Naser Barati. “analytical exploitation of balanced scorecard model in evaluating urban master plans propositions in terms of implementation (case study:hamadan city master plan)” International journal of current life sciences 4, no. 3 (2014): 452-470.

۲۰۱۰م   Seyed Amir Mansouri. “Spatial rules that generate urban patterns: Emergence of the power law in the distribution of axial line length” International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 12, no. 5 (2010): 317-330.

مقالات منتشر شده در نشریات داخلی

۱۳۹۸    سیدامیر منصوری. “فیروزه” نشریه فیروزه اسلام (دانشگاه هنر تبریز) ۱، ۱۲ (۱۳۹۸).

۱۳۹۷    نادر آذرگون، سیدامیر منصوری و ناصر براتی. “ارائه شاخص‌های سنجش و ارزیابی توسعه پایدار شهری در طرح‌های توسعه راهبردی شهری (CDS) با استفاده از مدل کارت امتیاز متعادل” معماری و شهرسازی آرمانشهر – شرکت مهندسین مشاور آرمان شهر ۱۱، ۲۳ (۱۳۹۷): ۲۶۵-۲۸۱.

۱۳۹۷    فرزانه السادات دهقان بنادکی و سیدامیر منصوری. “ژئوتوپ ماندگار نمونه اصیل منظر و محیطزیست طبیعی (نمونه موردی کوهریگ مهریز استان یزد)” محیط شناسی ۴۴، ۲ (۱۳۹۷): ۳۵۵-۳۷۱.

۱۳۹۷    سیدامیر منصوری و فرنوش مخلص. “سیر تحول مفهوم منظر در شعر فارسی قرون اولیه هجری (۳ تا ۷)” باغ نظر ۱۵، ۶۶ (۱۳۹۷).

۱۳۹۷    شبنم محمدزاده و سیدامیر منصوری. “ارتباط مجموعۀ مظفریه با سازمان فضایی شهر تبریز از دورۀ قراقویونلوها تا دورۀ قاجار” باغ نظر ۱۵، ۶۸ (۱۳۹۷).

۱۳۹۶    الناز مرتاضی مهربانی، سیدامیر منصوری و شهره جوادی. “رویکرد منظر در ایجاد سرزندگی خیابان ولیعصر با تأکید بر ایجاد حس مکان” باغ نظر ۱۴، ۵۵ (۱۳۹۶): ۵-۱۶.

۱۳۹۵    سیدامیر منصوری. “مهر، منظر خورشید” منظر ۸، ۳۴ (۱۳۹۵): ۳.

۱۳۹۵    سیدامیر منصوری ، آیدا آل هاشمی، محمود تیموری ، آرش زاهدان و شروین گودرزیان. “باغ ایرانی دامپزشکی؛ نسخه دوم از باغ ایرانی برای زندگی امروز” منظر ۸، ۳۴ (۱۳۹۵): ۶-۱۷.

۱۳۹۵    امین ماهان و سیدامیر منصوری. “مفهوم منظر با تأکید بر نظر صاحبنظران رشته‌های مختلف” باغ نظر ۱۴، ۴۷ (۱۳۹۶): ۱۷-۲۸.

۱۳۹۵    آیدا آل هاشمی، سیدامیر منصوری و ناصر براتی. “زیرساخت شهری و لزوم تغییر نگاه در تعریف و برنامه‌ریزی آن؛ زیرساخت منظرین مفهومی نو در تعریف زیرساخت‌های شهری قرن بیست‌و‌یک” باغ نظر ۱۳، ۴۳ (۱۳۹۵): ۵-۱۸.

۱۳۹۴    سیدامیر منصوری. “میزگرد: منظر و اکولوژی” منظر ۷، ۳۲ (۱۳۹۴): ۹۴-۹۸.

۱۳۹۴    سیدامیر منصوری. “آیا «اکولوژی منظر» تعبیر درستی است؟” منظر ۷، ۳۲ (۱۳۹۴): ۱۰۰-۱۰۳.

۱۳۹۴    سیدامیر منصوری. “باغ به روایت نقاش” منظر ۷، ۳۳ (۱۳۹۴): ۳.

۱۳۹۴    سیدامیر منصوری. “پدیدارشناسی دیوار در باغ ایرانی” منظر ۷، ۳۳ (۱۳۹۴): ۶-۱۳.

۱۳۹۴    سیدامیر منصوری. “معماری منظر در تهران امروز” منظر ۷، ۳۱ (۱۳۹۴): ۱۱۶-۱۱۹.

۱۳۹۴    سیدامیر منصوری. “منظر مثمر” منظر ۶، ۲۶ (۱۳۹۴): ۳.

۱۳۹۴    سیدامیر منصوری. “نقش ادبیات نوسازی در توفیق آن” منظر ۶، ۲۶ (۱۳۹۴): ۳۸-۴۳.

۱۳۹۴    سیدامیر منصوری و ندا عرب سلغار. “سیرتحول رابطۀ ساختاری باغ و شهر در سازمان فضایی شیراز از سدۀ چهارم تا دوازدهم هجری قمری” مطالعات معماری ایران ۴، ۸ (۱۳۹۴): ۵-۱۹.

۱۳۹۴    سیدامیر منصوری و محمود تیموری. “نقد آرای سنت گرایان معاصر در زمینه هنر و معماری اسلامی” نشریه فیروزه اسلام (دانشگاه هنر تبریز) ۱، ۱ (۱۳۹۴): ۱-۱۴.

۱۳۹۴    پدیده عادلوند، اشرف السادات موسوی و سیدامیر منصوری. “«هنر شهری» به مثابه پدیده‌ای منظرین در جامعه امروز” باغ نظر ۱۳، ۳۹ (۱۳۹۵): ۳۹-۴۴.

۱۳۹۳    سیدامیر منصوری. “گردشگری به مثابه نظام معرفت” منظر ۶، ۲۹ (۱۳۹۳): ۲۹-۳۳.

۱۳۹۳    سیدامیر منصوری. “طبیعت گزیده” منظر ۶، ۲۹ (۱۳۹۳): ۳.

۱۳۹۳    سیدامیر منصوری. “کوه و نور” منظر ۶، ۲۸ (۱۳۹۳): ۳.

۱۳۹۳    سیدامیر منصوری. “منظر فرهنگی، یک اصطلاح عامیانه” منظر ۶، ۲۸ (۱۳۹۳): ۳۷-۴۰.

۱۳۹۳    سیدامیر منصوری. “منظر آسمان” منظر ۶، ۲۷ (۱۳۹۳): ۳.

۱۳۹۳    سیدامیر منصوری و نفیسه سیده. “رویکرد نو در احیای نواحی دفن زباله” منظر ۶، ۲۷ (۱۳۹۳): ۱۴-۱۹.

۱۳۹۳    سیدامیر منصوری. “نوسازی شهری، از امر بخشی تا فرابخشی” منظر ۵، ۲۵ (۱۳۹۳): ۳۳-۳۸.

۱۳۹۳    سیدامیر منصوری ، آیدا آل هاشمی و محمد جمشیدیان. “سیستم آبی بخارا به‌عنوان زیرساخت منظرین شهر مروری بر ظهور و انحطاط یک شبکه منظرین درون شهر” باغ نظر ۱۱، ۳۱ (۱۳۹۳): ۱-۱۶.

۱۳۹۲    سیدامیر منصوری. “منظر ایرانی / سرو جاویدان” منظر ۵، ۲۵ (۱۳۹۲): ۵.

۱۳۹۲    سیدامیر منصوری. “نقش شبکه آبی بر ساختار شهر بخارا” منظر ۵، ۲۵ (۱۳۹۲): ۱۰-۱۶.

۱۳۹۲    سیدامیر منصوری. “منظر آیینی/ آیین عاشوری” منظر ۵، ۲۴ (۱۳۹۲): ۵.

۱۳۹۲    سیدامیر منصوری. “چشم اسفندیار معماری منظر در تهران” منظر ۵، ۲۴ (۱۳۹۲): ۲۴-۲۵.

۱۳۹۲    سیدامیر منصوری. “فرهنگ منظری ایران” منظر ۵، ۲۳ (۱۳۹۲): ۵۶.

۱۳۹۲    سیدامیر منصوری. “منظر ایرانی/زیبایی شناسی برج” منظر ۵، ۲۳ (۱۳۹۲): ۵.

۱۳۹۲    سیدامیر منصوری. “راهبردهایی برای زیباسازی با طبیعت” منظر ۵، ۲۲ (۱۳۹۲): ۳۰-۳۴.

۱۳۹۲    سیدامیر منصوری. “منظر ایرانی/ قاب تفسیر” منظر ۵، ۲۲ (۱۳۹۲): ۵.

۱۳۹۲    اصغر کفشچیان مقدم، سیدامیر منصوری و روح اله شمسی زاده. “بررسی تزیینات معماری سنتی ایران از منظر دیوار نگاری” هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی ۱۸، ۳ (۱۳۹۲): ۵۷-۶۵.

۱۳۹۱    سیدامیر منصوری. “راهبردهایی برای مدیریت نورپردازی شهر” منظر ۴، ۲۱ (۱۳۹۱): ۳۲-۳۵.

۱۳۹۱    سیدامیر منصوری. “منظر ایرانی/ نور ایران” منظر ۴، ۲۱ (۱۳۹۱): ۵.

۱۳۹۱    سیدامیر منصوری. “منظر ایرانی/ پاییز راوی اجتماع” منظر ۴، ۲۰ (۱۳۹۱): ۵.

۱۳۹۱    سیدامیر منصوری. “راهبردهایی برای مدیریت نماهای شهری” منظر ۴، ۲۰ (۱۳۹۱): ۳۵-۴۰.

۱۳۹۱    سیدامیر منصوری. “منظر ایرانی/ کلاغ ها و گربه های تهران” منظر ۴، ۱۹ (۱۳۹۱): ۵.

۱۳۹۱    محمد آتشین بار، سیدامیر منصوری و مهدی شیبانی. “نظم، عنصر اصلی در تحلیل علمی منظر خیابان” باغ نظر ۹، ۲۳ (۱۳۹۱): ۹۳-۱۰۲.

۱۳۹۱    سیدامیر منصوری. “منظر ایرانی / درختان راوی” منظر ۴، ۱۸ (۱۳۹۱): ۵.

۱۳۹۱    سیدامیر منصوری ، احمدعلی فرزین و مهرداد سلطانی. “تطبیق نقش الگو و مفاهیم مبتنی بر تجربه” باغ نظر ۹، ۲۱ (۱۳۹۱): ۳-۱۲.

۱۳۹۰    سیدامیر منصوری. “منظر ایرانی/ تقدس بالا” منظر ۳، ۱۶ (۱۳۹۰): ۵.

۱۳۹۰    سیدامیر منصوری. “نونش، معمار منظر زمین سار” منظر ۲، ۱۵ (۱۳۹۰): ۳۹.

۱۳۹۰    سیدامیر منصوری و وحید حیدرنتاج. “بررسی منشأ پیدایش نظریه چهارباغ به عنوان الگوی هنر باغسازی ایرانی” منظر ۳، ۱۴ (۱۳۹۰): ۱۶-۲۳.

۱۳۹۰    سیدامیر منصوری. “منظر ایرانی” منظر ۳، ۱۴ (۱۳۹۰): ۵-۵.

۱۳۹۰    سیدامیر منصوری. “معماری بد شهر زشت” معماری منظر ۱، ۳ (۱۳۹۰): ۱-۴۰.

۱۳۹۰    سیدامیر منصوری. “حاشیه ای معمارانه برانقلاب های مردم مصر و بحرین” معماری منظر ۱، ۴ (۱۳۹۰).

۱۳۹۲    سیدامیر منصوری. “سازمان فضایی در شهر اسلامی ایران” هنر و تمدن شرق ۱، ۱ (۱۳۹۲): ۵۱-۶۰.

۱۳۸۹    سیدامیر منصوری و امین حبیبی. “تبیین و ارزیابی مولفه های موثر بر ارتقای نقش منظر در پایداری محیط بررسی موردی رودخانه خشک شیراز” باغ نظر ۷، ۱۵ (۱۳۸۹): ۶۳-۷۸.

۱۳۸۹    سیدامیر منصوری. “سفر چیست؟” منظر ۲، ۱۲ (۱۳۸۹): ۷-۷.

۱۳۸۹    سیدامیر منصوری. “روز از نو” منظر ۲، ۱۱ (۱۳۸۹): ۲-۳.

۱۳۸۹    سیدامیر منصوری. “منظر شهری: کنترل امر کیفی با مؤلفه‌های کمی” منظر ۲، ۱۱ (۱۳۸۹): ۶-۷.

۱۳۸۹    سیدامیر منصوری. “درآمد/ ساحل، فرصت ناشناخته برای ارتقاء کیفیت فضا” منظر ۲، ۹ (۱۳۸۹): ۴-۵.

۱۳۸۹    سیدامیر منصوری. “چیستی منظر شهری” منظر ۲، ۹ (۱۳۸۹): ۳۰-۳۳.

۱۳۸۹    سیدامیر منصوری ، مهرداد کریمی مشاور و علی اصغر ادیبی. “رابطه چگونگی قرار گیری ساختمان های بلندمرتبه” باغ نظر ۷، ۱۳ (۱۳۸۹): ۸۹-۹۹.

۱۳۸۹    سیدامیر منصوری. “معرفی کتاب ؛ اصول نوسازی شهری ، رویکردی نو به بافت های فرسوده” منظر ۲، ۸ (۱۳۸۸): ۷۲-۷۲.

۱۳۸۹    سیدامیر منصوری. “هنر شهری” منظر ۲، ۷ (۱۳۸۹): ۴-۵.

۱۳۸۹    سیدامیر منصوری. “چهار نسل متوالی پارک های شهری” منظر ۱، ۱۰ (۱۳۸۹): ۴-۵.

۱۳۸۹    عارف آقاصفری، حسین حاتمی نژاد، احمد پوراحمد، محمدتقی رهنمائی ، سیدامیر منصوری و حسین کلانتری خلیل آباد. “بررسی نوسازی و بهسازی بافت فرسوده محله شهید خوب بخت” مطالعات شهر ایرانی اسلامی اول، اول (۱۳۸۹): ۵۹-۷۱.

۱۳۸۸    سیدامیر منصوری. “پاره گمگشته ایران” منظر ۲، ۶ (۱۳۸۸): ۴-۵.

۱۳۸۸    سیدامیر منصوری. “پیک‌نیک ایرانی” منظر ۱، ۵ (۱۳۸۸): ۴-۵.

۱۳۸۸    سیدامیر منصوری. “نسبت معماری با تکنولوژی” منظر ۱، ۴ (۱۳۸۸): ۴-۵.

۱۳۸۸    سیدامیر منصوری. “منظر شهری روایت جامع شهر” منظر ۱، ۳ (۱۳۸۸): ۴-۴.

۱۳۸۸    سیدامیر منصوری و مرضیه آزاد ارمکی. “سیالیت معنایی بنا” مجله علمی- پژوهشی صفه (دانشگاه شهیدبهشتی) ۱۸، ۴۸ (۱۳۸۸): ۴۱-۵۲.

۱۳۸۸    سیدامیر منصوری. “منظر و مسکن” منظر ۱، ۲ (۱۳۸۸): ۴-۵.

۱۳۸۸    سیدامیر منصوری. “درسهایی از گزارش APUR درباره طرح جامع تهران” منظر ۱، ۲ (۱۳۸۸): ۷۷-۸۰.

۱۳۸۸    سیدامیر منصوری. “جنگ با نماد تمدن جنگ با هستی بشر است” منظر ۱، ۲ (۱۳۸۸): ۱۱.

۱۳۸۸    سیدامیر منصوری. “معماری آب” منظر ۱، ۱ (۱۳۸۸): ۲-۳.

۱۳۸۸    وحید حیدرنتاج و سیدامیر منصوری. “نقدی بر فرضیه الگوی چهار باغ در شکل گیری باغ ایرانی” باغ نظر ۶، ۱۲ (۱۳۸۸): ۱۷-۳۰.

۱۳۸۸    سیدامیر منصوری. “ایمنی آینده تهران” مجله علمی معماری و شهرسازی ۱، ۵ (۱۳۸۸): ۳۸-۴۱.

۱۳۸۷    سیدامیر منصوری. “منظر نو” منظر ۱، ۰ (۱۳۸۷): ۲-۲.

۱۳۸۷    بهرام آجورلو و سیدامیر منصوری. “بررسی و بازشناسی صفه فرهاد تراش در بیستون: نمونه ای ساسانی از معماری منظر” باغ نظر ۵، ۱۰ (۱۳۸۷): ۴۹-۶۸.

۱۳۷۸    سیدامیر منصوری. “چشم اندازهای شهر ایرانی” دو ماهنامه شهرنگار ۱، ۹۱۰ (۱۳۷۸).

۱۳۸۶    سیدامیر منصوری. “دو دوره سازمان فضایی در شهر ایرانی: قبل و بعد از اسلام” باغ نظر ۴، ۷ (۱۳۸۶): ۴۹-۶۰.

۱۳۸۵    سیدامیر منصوری. “پیشینه کارنامه و چشم انداز اسلام میانه رو” احیاگر میراث (یادنامه استاد عبدالله نورانی) ۱، ۱۹ (۱۳۸۵).

۱۳۸۴    سیدامیر منصوری. “در آمدی بر زیبایی شناسی باغ ایرانی” باغ نظر شماره۱، ۳ (۱۳۸۴): ۶۳-۵۸.

۱۳۸۳    سیدامیر منصوری. “درآمدی بر شناخت معماری منظر” باغ نظر ۱، ۲ (۱۳۸۳): ۶۹-۷۸.

۱۳۸۳    سیدامیر منصوری. “تماشای صحرا تاملی در زیبایی شناسی منظره در شعر حافظ” باغ نظر ۱، ۱ (۱۳۸۳): ۷۱-۸۴.

۱۳۸۲    سیدامیر منصوری و بهرام آجورلو. “بازشناسی ارگ علیشاه تبریز و کاربرد اصلی آن” هنرهای زیبا، ۱۶ (۱۳۸۲): ۵۷-۶۸.

۱۳۸۲    سیدامیر منصوری. “حلقۀ مفقوده آموزش معماری” زیباشناخت -، ۹ (۱۳۸۲): ۶۳-۶۸.

۱۳۸۱    سیدامیر منصوری. “روح جمعی میراث فرهنگی و شهر” شهرداریها ۵، ۵۴ (۱۳۸۱).

۱۳۷۹    سیدامیر منصوری. “روش نقد معماری” هنرهای زیبا ۷، ۰ (۱۳۷۹): ۷۱-۷۸.

۱۳۶۸    سیدامیر منصوری. “زمینه هنر در جامعه ایران” هنرهای زیبا ۱، ۴ (۱۳۶۸): ۱-۴.

۱۳۶۸    سیدامیر منصوری. “جایگاه هنر در نظام آموزش عالی” هنرهای زیبا ۱، ۳ (۱۳۶۸).

۱۳۶۸    سیدامیر منصوری. “آشتی هنر با عقل” هنرهای زیبا ۱، ۳ (۱۳۶۸).

۱۳۶۸    سیدامیر منصوری. “هنر و ضرورت های اجتماعی” هنرهای زیبا ۱، ۱ (۱۳۶۷): ۱-۴.

همایش های بین المللی

۱۳۹۵    سیدامیر منصوری. “در تبیین رویکرد منظرین” دومین همایش معماری منظر، تهران.

۲۰۰۹م   Robert Hewitt, Hala Nassar, Seyed Amir Mansouri, Sara Hekmatfar, and Parastoo Eshrati. “Globalization and landscape change in tehran iran: the pedagogy of cross-cultural international landscape architecture education” CELA 2008-2009 Teaching + Learning Landscape.

۲۰۰۸م   Mahmoudreza Delavar, Seyed Amir Mansouri. “Spatial rules generate urban Patterns Emergence of the small-world network” The 13th International Symposium on Spatial Data Handling, Montpellier.

۱۳۷۶    تعامل معماری و منظر در تجربه ایرانی. مقاله ارائه شده در سمینار هنر ایران. دانشگاه استراسبورگ.

۱۳۷۴    روح منظر در فضای معماری. مقاله ارائه شده در سمینار تولوز فرانسه.

همایش های ملی

۱۳۹۵    نشست تخصصی فضای ایرانی. دانشگاه گرمسار.

۱۳۹۵    جنگ و منظر . دوره عالی مطالعات پدیدار شناسی. پژوهشکده نظر. سازمان زیباسازی.

۱۳۹۴    دومین همایش معماری و شهرپایدار. دانشگاه شهید رجایی.

۱۳۹۴    شهید در دو قاب : سینما و هنر شهری. دوره عالی مطالعات پدیدار شناسی. پژوهشکده نظر. سازمان زیباسازی.

۱۳۹۴    نخستین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت. عضوی کمیته ملی.

۱۳۹۴    فرآیند شناسی منظر خیابان. دوره عالی مطالعات پدیدار شناسی. پژوهشکده نظر. سازمان زیباسازی.

۱۳۹۴    زیبایی شناسی فضای جمعی. دوره عالی مطالعات پدیدار شناسی. پژوهشکده نظر. سازمان زیباسازی.

۱۳۹۴    تجسم منظر شهری. دوره عالی مطالعات پدیدار شناسی. پژوهشکده نظر. سازمان زیباسازی.

۱۳۹۴    بعد سرزمینی منظر. دوره عالی مطالعات پدیدار شناسی. پژوهشکده نظر. سازمان زیباسازی.

۱۳۹۴    طبیعت در منظر شهری. دوره عالی مطالعات پدیدار شناسی. پژوهشکده نظر. سازمان زیباسازی.

۱۳۹۳    هویت‌بخشی به شهرها مبتنی بر معماری و شهرسازی اسلامی – ایرانی. گزارش علمی و سخنرانی. اولین اجلاس مدیریت یکپارچه شهری و شوراها. مجمع تشخیص مصلحت نظام.

۱۳۹۳    چالش‌های معماری و معماری منظر عصر حاضر. گزارش علمی و سخنرانی. دومین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان. دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین.

۱۳۹۳    نسبت بوم با منظر. گزارش علمی و سخنرانی. دومین همایش ملی هنر تبرستان. دانشگاه مازندران.

۱۳۹۲    مدیریت منظر شهری از طریق اثاثیه شهری. مقاله ارائه شده در همایش ملی عناصر زیباسازی شهری. شهرداری شیراز.

۱۳۹۲    نقش ورودی در هویت شهر کرج. مقاله ارائه شده در همایش هویت اسلامی – ایرانی شهر کرج. سازمان زیباسازی کرج.

۱۳۹۱    رویکرد استراتژیک در برنامه ریزی گروه منظر. گزارش علمی و سخنرانی. همایش ملی آموزش عالی هنر. دانشگاه هنر اصفهان.

۱۳۹۱    گردشگری منظر ایرانی. همایش گردشگری، آیین و فرهنگ، گزارش علمی و سخنرانی. سومین همایش توسعه گردشگری در منطقه کاشان (شهرستانهای کاشان، آران بیدگل و نطنز). شهرداری کاشان.

۱۳۹۱    منظر و هویت شهر. مقاله ارائه شده در همایش هویت اسلامی – ایرانی شهر تهران. سازمان زیباسازی.

۱۳۹۲    منظر زمینه ای برای کشف برند گردشگری ایران. گزارش علمی و سخنرانی. سومین سمینار برند گردشگری. سازمان میراث فرهنگی، معاونت گردشگری.

۱۳۹۰    توسعه حیات مدنی – هدف زندگی پیاده در شهر. مقاله ارائه شده در همایش زندگی پیاده در شهر. بامحورهای معماری، هنر شهری، زندگی پیاده و حیات اجتماعی شهر، زندگی پیاده و مسئله آمد و رفت. سازمان زیباسازی و مرکز پژوهشی نظر.

۱۳۹۰    نشست تخصصی منظر شهری. با موضوع مفاهیم و کاربردها. سازمان زیباسازی سومین نشست تخصصی زیباشناسی منظر شهری. با موضوع تحولات مفهومی منظر شهری.

۱۳۹۰    زیباشناسی منظر شهری . مقاله ارائه شده در دومین نشست تخصصی بین‌المللی زیباشناسی منظر شهری. سازمان زیباسازی.

۱۳۹۰    رویکردهای زیباسازی در منظر شهری تهران. ارائه سخنرانی. کارگاه تخصصی: زیباشناسی منظر شهری. سازمان زیباسازی.

۱۳۹۰    رویکردی نوین در ساماندهی بافت‌های تاریخی و فرسوده شهری. دومین همایش دفاتر محلی. دانشگاه هنر اصفهان.

۱۳۸۹    همایش شهرسازی و پروژه‌های شهری با محوریت دفاتر محلی در بافت‌های فرسوده. دانشگاه هنراصفهان.

۱۳۸۹    فرآیند نوسازی بافتهای فرسوده شهری- نمونه موردی تهران. همایش منطقه‌ای بافت‌های فرسوده شهری. شهرداری خوی.

۱۳۸۹    نقش مدیریت شهری د راحیاء و نوسازی بافت های فرسوده شهری. ارائه سخنرانی . سمینار شیوه مداخله در بافت‌های ویژه شهری. سازمان نوسازی شهرداری رفسنجان.

۱۳۸۹    تحقق پذیری نوسازی بافت فرسوده.گزارش علمی. سمینار شیوه مداخله در بافت‌های ویژه شهری. سازمان نوسازی شهرداری دزفول.

۱۳۸۹    موانع مشارکت در تحقق نوسازی بافتهای فرسوده. گزارش علمی. سمینار شیوه مداخله در بافت‌های ویژه شهری. مرداد ۸۹. سازمان نوسازی شهرداری دلیجان.

۱۳۸۹    ویژگیهای معماری و شهرسازی قزوین. پنجمین سمینار شهر و سیمای شهری قزوین. شهرداری قزوین.

۱۳۸۷    سمینار مردم گریزی، عامل عدم تحقق طرح‌های نوسازی. سازمان نوسازی مشهد.

۱۳۸۷    ویژگی های معماری و شهرسازی قزوین . پنجمین سمینار شهر و سیمای شهری قزوین. شهرداری قزوین.

۱۳۸۷    مفهوم منظر و شناخت معماری منظر. سمینار منظر شهری. دانشگاه ارومیه.

۱۳۸۷    آسیب شناسی نوسازی در بافت های فرسوده ایران،  بررسی روند مردم گریزی در مدیریت و اسناد نوسازی.

۱۳۸۷    بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری. مشهد.

۱۳۸۷    قرائت منظر. تجدید حیات بافت‌های با ارزش. دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه یزد.

۱۳۸۷    نگرش سیستمی راه حل پیوند بافتهای تاریخی و جدید در روند نوسازی شهری. خلاصه مقاله. همایش ملی معماری منظر. دانشگاه شهید بهشتی.

۱۳۸۷    همایش شهر از دیدگاه معماران منظر. خانه هنرمندان.

۱۳۸۷    کارگاه تخصصی منظر شهری. پژوهشکده نظر.

۱۳۸۷    دومین نمایشگاه تخصصی معماری منظر. دانشگاه تهران.

۱۳۸۵    معماری خارق العاده قبه سبز. مقاله ارائه شده در اولین همایش قبه سبز.

۱۳۸۴    هویت ایرانی و سیمای شهرهای جدید. مقاله ارائه شده در سمینار شهرهای جدید. وزارت مسکن.

۱۳۸۴    موانع نظری تحقق خصوصی سازی در شهرداریهای ایران. سمینار موانع خصوصی سازی در شهرداری. شهرداری بوشهر.

۱۳۸۴    شناخت و احیای مفهوم محله در شهر ایرانی. مقاله ارائه شده در سمینار توسعه محلی. شهرداری تهران. 

۱۳۸۴    سمینار خصوصی سازی. شهرداری بوشهر.

۱۳۷۷    تجربه های بازسازی کرمان در طول تاریخ شهر. مقاله ارائه شده در سمینار برنامه و بودجه کرمان.

۱۳۷۷    سیر تحول شهر کرمان. مقاله ارائه شده در دانشگاه کرمان. دانشگاه شهید باهنر کرمان.

۱۳۷۶    تاثیر منظر در معماری ایران. مقاله ارائه شده در سمینار فضاهای شهری. شیراز

طرح های پژوهشی

۱۳۹۲    طرح پژوهشی سازمان فضایی شهر . دانشگاه تهران.

۱۳۹۱    طرح پژوهشی سه‌گانه فضای ایرانی. دانشگاه تهران.

۱۳۹۰    تدوین برنامه و سرفصل‌های دروس دوره دکتری منظر، دانشگاه هنر اصفهان.

۱۳۹۰    تدوین برنامه و سرفصل‌های دروس دوره کارشناسی ارشد در رشته‌های معماری منظر، مطالعات منظر، باغ و منظر ایرانی، معماری منظر شهری، آمایش منظر سرزمین، معماری برنامه‌ریزی منظر، معماری منظر فرهنگی. کارفرما : دانشگاه هنر اصفهان

۱۳۸۹    طرح پژوهشی رویکرد منظردر طراحی پروژه شهری”. دانشگاه تهران.

۱۳۷۶    طرح پژوهشی مطالعه و تدوین ضوابط و معیارهای طراحی باغ و پارک بر اساس الگوی باغ ایرانی. وزارت مسکن.

۱۳۸۶    “شناخت ویژگیهای شهر و معماری قزوین در گذر زمان”. طرح پژوهشی در دست انجام. شهرداری قزوین.

۱۳۸۵    مطالعات طراحی باغ موزه زندان قصر. اداره پژوهشهای کاربردی دانشگاه تهران.

۱۳۸۵    طرح پژوهشی بررسی و نقد آرای سنت گرایان معاصر در زمینه هنر و معماری اسلامی. دانشگاه تهران.

۱۳۸۲    باز‌شناسی صفه فرهاد تراش بیستون. نمونه هنر باغسازی ساسانی طرح پژوهشی پایان یافته.دانشگاه تهران..

۱۳۸۰    بازشناسی ارگ علیشاه تبریز. طرح‌پژوهشی پایان یافته. دانشگاه تهران.

۱۳۷۹    بررسی ظرفیتهای اجرایی دستگاههای استان تهران. طرح پژوهشی پایان یافته. سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

۱۳۷۹    زیبایی شناسی منظره‌های شعر حافظ. طرح پژوهشی پایان یافته. دانشگاه تهران.

۱۳۷۹    مقایسه دو الگوی توسعه دانشگاه تهران. طرح پژوهشی پایان یافته. دانشگاه تهران.

۱۳۷۸    ارزیابی معماری ساختمانهای اداری تهران. طرح پژوهشی پایان یافته. دانشگاه تهران.

کتاب های تألیفی منتشر شده

۲۰۱۸م   Seyed Amir Mansouri. “Architecture,travel and learning”: Nazar research center publication

۱۳۹۷    سیدامیر منصوری. “منظر شهری در اروپای شرقی”: انتشارات پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر

۱۳۹۶    سیدامیر منصوری. “منظر بومی نطنز و ابیانه”: انتشارات پژوهشکده هنر معماری و شهرسازی نظر

۱۳۹۵    سیدامیر منصوری. “منظر بومی ورامین و گرمسار”: انتشارات پژوهشکده هنر معماری و شهرسازی نظر

۱۳۹۵    سیدامیر منصوری ، احمدعلی فرزین و محمد جمشیدیان. “رویکرد منظرین در طراحی شهر، روش شناسی طراحی شهر”: انتشارات پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر

۱۳۹۴    سیدامیر منصوری. “نگاهی به منظر کاشان”: انتشارات پژوهشکده هنر معماری و شهرسازی نظر

۱۳۹۴    سیدامیر منصوری و شهره جوادی. “زیبایی شناسی معماری قزوین” تهران: پژوهشکده نظر

۱۳۹۴    سیدامیر منصوری و احسان دیزانی. “سیر تحول سازمان فضایی شهر قزوین” تهران: پژوهشکده نظر

۱۳۸۷    سیدامیر منصوری و علی خانی. “طرح ویژه نوسازی بافت های فرسوده”: سازمان نوسازی شهر تهران

۲۰۰۰م   Seyed Amir Mansouri. “Etude du paysage urbain de quartiers traditionnels en Iran”: EHESS


۵- جوایز و افتخارات