«پژوهشکده نظر» به عنوان مجموعه علمی و پژوهشی معتبر در ایران از سال 1388 مجری همایش‌ها، کارگاه‌ها و نشست‌های علمی ملی و بین‌المللی بوده که با حمایت مالی سازمان‌های مختلف به اجرا درآمده است. در این همایش‌ها اساتید و متخصصان ایرانی و خارجی با ارائه مقاله و سخنرانی در همایش و کارگاه‌های تخصصی مربوط به آن همکاری داشته‌اند. نتایج این همایش‌ها به صورت کتاب، چکیده مقالات، ویژه‌نامه و بیانیه همایش منتشر می‌شود.

همایش‌های ملی

1395

 • عنوان همایش: معماری منظر در ایران (حال و آینده)، برگزارکنندگان: گروه معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی با حمایت علمی پژوهشکده نظر، سخنرانان: 60 سخنران ایرانی در 11 پنل تخصصی، مکان برگزاری: دانشــکده معمــاری و شهرســازی دانشــگاه شــهید بهشــتی.

 ۱۳۹۲

 • عنوان همایش: عناصر زیباسازی شهری، برگزارکنندگان: معاونت برنامه‌ریزی شهرداری شیراز با حمایت پژوهشکده نظر، سخنرانان: 13 سخنران ایرانی، مکان برگزاری: شیراز.

1391

 • عنوان همایش: گردشگری، آیین و فرهنگ، برگزارکنندگان: شهرداری کاشان و … با حمایت پژوهشکده نظر، مکان برگزاری: فرهنگسرای مهر کاشان.

 

  ۱۳۸۹

 • عنوان همایش: منظر شهری، برگزارکنندگان: پژوهشکده نظر،پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی، شهرداری تهران، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، شهرداری قزوین، دبیرخانه دائمی منظر شهری، مکان برگزاری: تهران و قزوین.

همایش‌های بین المللی

 1398

 • عنوان همایش: اسلام و شهر: خوانش‌های متفاوت از یک مفهوم، برگزارکنندگان: پژوهشکده نظر با همکاری دانشگاه علم و فرهنگ، سخنرانان: 1 سخنران خارجی و 7 سخنران ایرانی، مکان برگزاری: دانشگاه علم و فرهنگ.

1396

 • عنوان همایش: طبیعت و منظر در شهر، برگزارکنندگان: پژوهشکده نظر و مرکز ملی پژوهش‌های علمی CNRS فرانسه، سخنرانان: 2 سخنران خارجی و 2 سخنران ایرانی، مکان برگزاری: خانه اندیشمندان علوم انسانی.

1395

 • عنوان همایش: احیای مرکز تاریخی تهران، برگزارکنندگان: پژوهشکده نظر، سازمان زیباسازی شهر تهران و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سخنرانان: 2 سخنران خارجی و 3 سخنران ایرانی، مکان برگزاری: تالار «شهر، معماری و میراث» پاریس.
 • عنوان همایش: کارگاه نهم مطالعات عالی پدیدارشناسی منظر شهری: فضاهای نوین جمعی، برگزارکنندگان: پژوهشکده نظر، سازمان زیباسازی شهر تهران، سخنرانان: 1 سخنران خارجی و 4 سخنران ایرانی، مکان برگزاری: موزه هنرهای معاصر تهران.
 • عنوان همایش: کارگاه هشتم مطالعات عالی پدیدارشناسی منظر شهری: هنر، طبیعت، شهر، برگزارکنندگان: پژوهشکده نظر، سازمان زیباسازی شهر تهران، سخنرانان: 1 سخنران خارجی و 4 سخنران ایرانی، مکان برگزاری: موزه هنرهای معاصر تهران.
 • عنوان همایش: کارگاه هفتم مطالعات عالی پدیدارشناسی منظر شهری: جنگ و منظر، برگزارکنندگان: پژوهشکده نظر، سازمان زیباسازی شهر تهران، سخنرانان: 1 سخنران خارجی و 5 سخنران ایرانی، مکان برگزاری: موزه هنرهای معاصر تهران.

 ۱۳۹۴

 • عنوان همایش: کارگاه ششم مطالعات عالی پدیدارشناسی منظر شهری: شهید در دو قاب سینما و هنر شهری، برگزارکنندگان: پژوهشکده نظر، سازمان زیباسازی شهر تهران، سخنرانان: 1 سخنران خارجی و 3 سخنران ایرانی، مکان برگزاری: پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری.
 • عنوان همایش: کارگاه پنجم مطالعات عالی پدیدارشناسی منظر شهری: بُعد سرزمینی منظر، برگزارکنندگان: پژوهشکده نظر، سازمان زیباسازی شهر تهران، سخنرانان: 2 سخنران خارجی و 1 سخنران ایرانی، مکان برگزاری: موزه هنرهای معاصر تهران.
 • عنوان همایش: کارگاه چهارم مطالعات عالی پدیدارشناسی منظر شهری: تجسم منظر شهری، برگزارکنندگان: پژوهشکده نظر، سازمان زیباسازی شهر تهران، سخنرانان: 2 سخنران خارجی و 1 سخنران ایرانی، مکان برگزاری: موزه هنرهای معاصر تهران.
 • عنوان همایش: میراث مشترک ایران و هند، برگزارکنندگان: پژوهشکده نظر، مجمع ذخایر اسلامی، سخنرانان: 6 سخنران ایران، مکان برگزاری: قم.

 ۱۳۹۳

 • عنوان همایش: کارگاه سوم مطالعات عالی پدیدارشناسی منظر شهری: زیبا‌شناسی فضای جمعی، برگزارکنندگان: پژوهشکده نظر، سازمان زیباسازی شهر تهران، سخنرانان: 2 سخنران خارجی و 1 سخنران ایرانی، مکان برگزاری: موزه هنرهای معاصر تهران.
 • عنوان همایش: کارگاه دوم مطالعات عالی پدیدارشناسی منظر شهری: فرآیند‌شناسی منظر خیابان، برگزارکنندگان: پژوهشکده نظر، سازمان زیباسازی شهر تهران، سخنرانان: 2 سخنران خارجی و 1 سخنران ایرانی، مکان برگزاری: موزه هنرهای معاصر تهران.
 • عنوان همایش: کارگاه اول مطالعات عالی پدیدارشناسی منظر شهری: طبیعت در منظر شهری، برگزارکنندگان: پژوهشکده نظر، سازمان زیباسازی شهر تهران، سخنرانان: 2 سخنران خارجی و 3 سخنران ایرانی، مکان برگزاری: موزه هنرهای معاصر تهران.

1390

 • عنوان همایش: زندگی پیاده در شهر، برگزارکنندگان: پژوهشکده نظر،سازمان زیباسازی شهر تهران، سخنرانان: 9 سخنران خارجی و  7 سخنران ایرانی، مکان برگزاری: سالن همایش‌های بین‌المللی برج میلاد تهران.
 • عنوان همایش: تحولات مفهومی منظر شهری، برگزارکنندگان: پژوهشکده نظر،سازمان زیباسازی شهر تهران، سخنرانان: 1 سخنران خارجی و 1 سخنران ایرانی. مکان برگزاری: موزه هنرهای معاصر تهران.
 • عنوان همایش: زیباشناسی منظر شهری، برگزارکنندگان: پژوهشکده نظر،سازمان زیباسازی شهر تهران، سخنرانان: 2 سخنران خارجی و 3 سخنران خارجی. مکان برگزاری: پارک گفتگو، محل دائمی نمایشگاه‌های شهرداری تهران، تالار بهارستان.

1389

عنوان همایش: منظر شهری، برگزارکنندگان: پژوهشکده نظر، پژوهشكده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی، سخنرانان: 2 سخنران خارجی و 10 سخنران ایرانی، مکان برگزاری: پژوهشكده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی، تهران.