داخلی

داخلی

از سال ۱۳۸۴ برنامه سفرهای پژوهشی منظر در پژوهشکده نظر برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود و بر این اساس در پی تدوین شیوه آموزش اکتشافی در طی سفر برآمده است. انجمن سفرهای پژوهشی، اعضای هر سفر را ترجیحاً از میان دانشجویان و فارغ‌التحصیلان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری بر‌می‌گزیند تا در کنار وجود زبان مشترک، افراد با سطح دانش تقریباً مشابه از مسایل تاریخی و نظری در معرض اطلاعات یکدیگر قرار گرفته و امکان کشف و تفسیر را برای گروه مهیا سازد.

برنامه مطالعاتی – آموزشی است که  در دو گروه کوتاه مدت (کمتر از ۳ روز) و میان مدت (بیشتر از ۳ روز)برگزار می شود. هدف این برنامه زمینه سازی برای حضور در برنامه های پژوهش گروهی و زندگی جمعی است. حضور پژوهشگران جوان در کنار محققان با تجربه در قالب گروههای تحقیق ضمن حفظ استقلال افراد در مطالعه خود، آنها را در ارتباط رشد دهنده با دیگران قرار می دهد. سفر داخلی برای اغلب شرکت کنندگان نخستین تجربه زندگی جمعی و تجربه “نظر به محیط” است.


این نوشته ارسال شده در سفر اکتشافی. نشانه گذاری کنید پیوند یکتا.