از سال ۱۳۸۴ برنامه سفرهای پژوهشی منظر در پژوهشکده نظر برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود و بر این اساس پژوهشکده در پی تدوین شیوه آموزش اکتشافی در طی سفر برآمده است. انجمن سفرهای پژوهشی، اعضای هر سفر را ترجیحاً از میان دانشجویان و فارغ‌التحصیلان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری بر‌می‌گزیند تا در کنار وجود زبان مشترک، افراد با سطح دانش تقریباً مشابه از مسایل تاریخی و نظری در معرض اطلاعات یکدیگر قرار بگیرند و امکان کشف و تفسیر را برای گروه مهیا سازند.

برنامه مطالعاتی – آموزشی است که  در دو گروه کوتاه مدت (کمتر از ۳ روز) و میان مدت (بیشتر از ۳ روز) برگزار می‌شود. هدف این برنامه زمینه‌سازی برای حضور در برنامه‌های پژوهش گروهی و زندگی جمعی است. حضور پژوهشگران جوان در کنار محققان با‌تجربه در قالب گروه‌های تحقیق ضمن حفظ استقلال افراد در مطالعه خود، آنها را در ارتباط رشد‌دهنده با دیگران قرار می‌دهد. سفر داخلی برای اغلب شرکت کنندگان نخستین تجربه زندگی جمعی در کنار “نظر به محیط” است.