«نظرگاه» نام مجموعه‌ایست که از یک سو همچون هر گالری دیگر هنر، آثار تجسمی را به نمایش می‌گذارد و از سوی دیگر در قامت تریبونی تخصصی، به نقد موضوعات و یافته‌های علمی می‌پردازد. گالری هنر و پژوهش «نظرگاه» از سال 1396 و در شانزدهمین سال فعالیت پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر، آغاز به فعالیت نمود. سابقه پژوهشی هنرمندان و صاحبنظران در پژوهشکده، پشتوانه استواری برای «نظرگاه» بوده و فضای خوبی را برای عرضه محصولات علمی بخش‌های مختلف پژوهشکده فراهم کرده است. فضای گالری با مساحت 200 متر مربع و بهره‌مندی از مشخصات فنی نمایشگاه آثار هنری، و برخورداری از امکانات حرفه‌ای صوت و نور و مدیریت متخصص، همزمان برای برگزاری رویدادهای هنر و پژوهش تدارک شده است. گسترۀ فعالیت نظرگاه در پنج زمینه هنر، معماری، شهر، منظر و گردشگری است که در قالب میزگردهای مطالعات راهبردی، کارگاه نظریه نو، نمایشگاه آثار هنری، همایش ملی و بین‌المللی و دوره‌های آموزشی کوتاه مدت برگزار می‌شود. شرکت‌کنندگان می‌توانند با ثبت نام در لیست حاضرین هر برنامه گواهی حضور دریافت نمایند و از مزایای آن برای چاپ مقاله در مجلات و سفرهای علمی این مجموعه استفاده کنند.

نمایشگاههای آثار تجسمی

کارگاه‌های ملی و بین‌المللی

مطالعات راهبردی

کرسی ترویجی و نظریه‌پردازی

همایش‌های ملی و بین‌المللی

آموزش کوتاه‌ مدت