کتاب‌های منتشر شده

مشکلات و موانع موجود در انتشار ادبیات تخصصی و بومی حوزه هنر، معماری و شهرسازی و عدم امکان محققان و پژوهشگران این حوزه برای چاپ نویافته‌های علمی خود به دنبال استقبال عمومی ناشرین از چاپ کتاب‌های لوکس و اقتصادی، پژوهشکده نظر را به راه‌اندازی انتشارات علمی با رویکرد توجه و حمایت از آثار بومی و جدید ترغیب کرده است.

 

کتب منتشر شده
 
۱۳۹۵
 
۱۳۹۴

 

۱۳۹۳
 
۱۳۹۲
 
۱۳۹۱
 
۱۳۹۰
 
۱۳۸۹
 
۱۳۸۸