طرح‌های پژوهشی مرکز مهمترین فعالیت آن محسوب می‌شوند که به استناد کارنامه خود توانسته در قالب چهار گروه « معماری منظر و محیط»، «علوم و تاریخ هنر»، «مطالعات فضا و محیط» و «گردشگری فرهنگ» پژوهش‌های مهمی را در این حوزه­ها انجام دهد و در سال ۹۲ به عنوان موسسه پژوهشی برتر از سوی وزارت علوم شناخته شود.
بر پایه آمار تولیدات علمی مرکز پژوهشی نظر، این موسسه در حال حاضر بزرگترین تولیدکننده علم در گروه هنر وزارت علوم به شمار می‌رود. شیوه نوین پژوهش در زمینه هنر در قالب طرح‌های پژوهشی متفاوتی تنظیم شده که در روندی علمی و بر پایه «تألیف گروهی» شکل می‌گیرند. بدین ترتیب پژوهش‌های این مرکز حاصل هم‌اندیشی و همکاری گروه‌های مختلف از پژوهشگران مجرب و علاقه‌مند در فرآیندی برنامه‌ریزی‌شده، تشکیلاتی و هم‌افزاست.
مطالعات مختلف و طرح‌های پژوهشی مرکز در قالب‌های مختلف شکل می‌گیرند که عبارت است از :

 • پژوهش‌های سفارش‌شده به وسیله کارفرما
 • سفرهای مطالعاتی ـ پژوهشی
 • پژوهش‌های متکی بر منابع داخلی مرکز
 • پژوهش‌های مربوط به گزارش همایش‌های علمی
 • ویژه‌نامه‌های موضوعی و پرونده‌های تخصصی مجلات مرکز
 • کارگاه‌های تخصصی نظریه‌های نو

دستاوردهای پژوهشی مرکز نیز به صورت‌های مختلف ارائه شده است. شامل :

 • کتاب(تألیف، ترجمه)
 • مقاله (علمی- ترویجی، علمی- پژوهشی، گزارش علمی)
 • فیلم (کوتاه، بلند)
 • نمایشگاه
 • همایش

طرح‌های خاتمه‌ یافته در ۵ سال اخیر عبارتند از:

 • “سه‌گانه فضای ایرانی”. محصول طرح : کتاب با نگارش گروه نویسندگان (در دست چاپ)
 • “سازمان فضایی شهر قزوین در روند تحولات تاریخی آن” محصول طرح : کتاب با نگارش گروه نویسندگان (در دست چاپ). کارفرما : سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین
 • “زیبایی‌شناسی معماری شهر قزوین”. محصول طرح : کتاب با نگارش گروه نویسندگان (در دست چاپ). کارفرما : سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین
 • “GIS برای معماران منظر”. محصول طرح : کتاب با ترجمه و تدوین گروه مترجمان (در دست چاپ)
 • “نقد طرح جامع شهر تهران”. محصول طرح : کتاب با نگارش گروه نویسندگان (در دست چاپ)
 • “رویکرد منظرین در طراحی فضای شهری”. محصول طرح : کتاب با تدوین گروه نویسندگان (در دست چاپ)
 • “بهشت در باغ، پژوهشی در باغ‌های ایرانی و گورکانی هند”. محصول طرح : کتاب با ترجمه و تدوین گروه مترجمان (در دست چاپ)
 • “تجربه زیباسازی منظر شهری معاصر هند”. محصول طرح : کتاب با نگارش گروه نویسندگان (در دست چاپ)
 • “سیاست‌های مدیریت منظر شهری هند”. محصول طرح : کتاب با نگارش گروه نویسندگان (در دست چاپ)
 • “آثار تمدن کشور چین و تبت”. محصول طرح : کتاب با نگارش گروه نویسندگان (در دست چاپ)
 • “مطالعات تطبیقی معماری منظر ایران و اروپا”. محصول طرح : کتاب با نگارش گروه نویسندگان (در دست چاپ)
 • “معماری منظر و باغسازی اروپا”. محصول طرح : کتاب با نگارش گروه نویسندگان (در دست چاپ)
 • “تجربیات نوسازی و منظر شهری اروپا”. محصول طرح : کتاب با نگارش گروه نویسندگان (در دست چاپ)
 • “منظر شهری اروپای شرقی”. محصول طرح : کتاب با نگارش گروه نویسندگان (در دست چاپ)
 • “هنر و تمدن قفقاز”. محصول طرح : ویژه‌نامه حاوی ۷ مقاله در مجله هنر و تمدن شرق ۴ (چاپ‌شده) / تابستان ۱۳۹۳
 • “نوسازی، هویت، کیفیت”. محصول طرح : ویژه‌نامه حاوی ۶ مقاله در مجله شماره ۲۷( (چاپ‌شده). کارفرما : شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران / تابستان ۱۳۹۳
 • “مطالعه تطبیقی هنر باغسازی ایران و هند”. محصول طرح : ویژه‌نامه حاوی ۷ مقاله و ۳ یادداشت فنی در مجله هنر و تمدن شرق ۳( (چاپ‌شده) / بهار ۱۳۹۳
 • “ادبیات نوسازی در ایران”. محصول طرح : ویژه‌نامه حاوی ۷ مقاله در مجله منظر شماره ۲۶ (چاپ‌شده). کارفرما : شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران / بهار ۱۳۹۳
 • “آموزش مبتنی بر کشف در بستر سرزمین هند”. محصول طرح : فیلم بلند با تدوین گروه پژوهشگران (ساخته‌شده) / ۱۳۹۲
 • “تدوین برنامه و سرفصل‌های دروس دوره کارشناسی ارشد (پژوهش‌محور) گردشگری منظر بومی”. محصول طرح : برنامه مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری / ۱۳۹۲
 • “تدوین برنامه و سرفصل‌های دروس دوره کارشناسی ارشد (آموزشی- پژوهشی) گردشگری منظر بومی”. محصول طرح : برنامه مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری / ۱۳۹۲
 • “تأثیرات متقابل هنر و تمدن ایران و هند”. محصول طرح : ویژه‌نامه حاوی ۶ مقاله در مجله هنر و تمدن شرق ۳ (چاپ‌شده) / زمستان ۱۳۹۲
 • “رویکرد استراتژیک به نوسازی”. محصول طرح : ویژه‌نامه حاوی ۶ مقاله در مجله منظر شماره ۲۵ (چاپ‌شده). کارفرما : شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران / زمستان ۱۳۹۲
 • “معماری منظر در شهر تهران”. محصول طرح : ویژه‌نامه حاوی ۸ مقاله در مجله منظر شماره ۲۴ (چاپ‌شده) / پاییز ۱۳۹۲
 • “منظر، دیسیپلین آینده”. محصول طرح : ویژه‌نامه حاوی ۱۲ مقاله در مجله منظر شماره ۲۳ (چاپ‌شده) / تابستان ۱۳۹۲
 • “زیباسازی با طبیعت”. محصول طرح : ویژه‌نامه حاوی ۶ مقاله در مجله منظر شماره ۲۲( (چاپ‌شده). کارفرما : سازمان زیباسازی شهر تهران / بهار ۱۳۹۲
 • “نورپردازی شهر”. محصول طرح : ویژه‌نامه حاوی ۹ مقاله در مجله منظر شماره ۲۱( (چاپ‌شده). کارفرما : سازمان زیباسازی شهر تهران / زمستان ۱۳۹۱
 • “نماهای شهری”. محصول طرح : ویژه‌نامه حاوی ۱۱ مقاله در مجله منظر شماره ۲۰( (چاپ‌شده). کارفرما : معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران / پاییز ۱۳۹۱
 • “مدیریت شهری و شهر خلاق”. محصول طرح : ویژه‌نامه حاوی ۶ مقاله در مجله منظر شماره ۱۹ ( (چاپ‌شده). کارفرما : مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران / تابستان ۱۳۹۱
 • “مروری بر اندیشه‌ها و پروژ‌ه‌های معمار منظر : محمد شهیر”. محصول طرح : پرونده تخصصی حاوی ۵ مقاله در مجله منظر شماره ۱۹ (چاپ‌شده)/ تابستان ۱۳۹۱
 • “محله‌گرایی و محله پایدار”. محصول طرح : ویژه‌نامه حاوی ۵ مقاله در مجله منظر شماره ۱۸ (چاپ‌شده). کارفرما : مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران / بهار ۱۳۹۱
 • “معمار منظر : خوان مانوئل پالرم”. محصول طرح : پرونده تخصصی حاوی ۶ مقاله در مجله منظر شماره ۱۸ (چاپ‌شده) / بهار ۱۳۹۱
 • “تدوین برنامه و سرفصل‌های دروس دوره کارشناسی ارشد در رشته‌های معماری منظر، مطالعات منظر، باغ و منظر ایرانی، معماری منظر شهری، آمایش منظر سرزمین، معماری برنامه‌ریزی منظر، معماری منظر فرهنگی”. محصول طرح : برنامه مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. کارفرما : دانشگاه هنر اصفهان / ۱۳۹۰
 • “تدوین برنامه و سرفصل‌های دروس دوره دکتری منظر”. محصول طرح : برنامه مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. کارفرما : دانشگاه هنر اصفهان / ۱۳۹۰
 • “زندگی پیاده در تجربه‌های جهانی”. محصول طرح : ویژه‌نامه حاوی۱۴ مقاله ویژه همایش بین‌المللی زندگی پیاده در شهر / اسفند ۱۳۹۰
 • “شهر الکترونیک”. محصول طرح : ویژه‌نامه حاوی ۷ مقاله در مجله منظر شماره ۱۷(چاپ‌شده). کارفرما : مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران / زمستان ۱۳۹۰
 • “مروری بر اندیشه‌ها و پروژ‌ه‌های معمار منظر : آلن پروو”. محصول طرح : پرونده تخصصی حاوی ۶ مقاله در مجله منظر شماره ۱۷ (چاپ‌شده) / زمستان ۱۳۹۰
 • “زیرساخت و منظر شهری”. محصول طرح : ویژه‌نامه حاوی ۶ مقاله در مجله منظر شماره ۱۶(چاپ‌شده). کارفرما : مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران / پاییز ۱۳۹۰
 • “مروری بر اندیشه‌ها و پروژ‌ه‌های معمار منظر : پیتر لاتز”. محصول طرح : پرونده تخصصی حاوی ۶ مقاله در مجله منظر شماره ۱۶ (چاپ‌شده) / پاییز ۱۳۹۰
 • “زندگی پیاده در شهر”. محصول طرح : ویژه‌نامه حاوی ۵ مقاله در مجله منظر شماره ۱۵(چاپ‌شده). کارفرما : مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران / تابستان ۱۳۹۰
 • “مروری بر اندیشه‌ها و پروژ‌ه‌های معمار منظر : خوائو نونش”. محصول طرح : پرونده تخصصی حاوی ۷ مقاله در مجله منظر شماره ۱۵ (چاپ‌شده) / تابستان ۱۳۹۰
 • “نگاه نو به نوسازی شهری”. محصول طرح : ویژه‌نامه حاوی ۶ مقاله در مجله منظر شماره ۱۴ (چاپ‌شده). کارفرما : مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران / اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۰
 • “مروری بر اندیشه‌ها و پروژ‌ه‌های معمار منظر : ژیل کلمان”. محصول طرح : پرونده تخصصی حاوی ۵ مقاله در مجله منظر شماره ۱۴ (چاپ‌شده) / اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۰
 • “مروری بر اندیشه‌ها و پروژ‌ه‌های معمار منظر : برنارد لاسوس”. محصول طرح : پرونده تخصصی حاوی ۴ مقاله در مجله منظر شماره ۱۳ (چاپ‌شده) / اسفند ۱۳۸۹ و فروردین ۱۳۹۰
 • “منظر شهری تهران”. محصول طرح : ویژه‌نامه حاوی ۱۷ مقاله در مجله شماره ۱۱ (چاپ‌شده) / آبان و آذر ۱۳۸۹
 • “نوسازی شهری”. محصول طرح : ویژه‌نامه حاوی ۸ مقاله در مجله منظر شماره ۱۰(چاپ‌شده). کارفرما : نهاد برنامه‌ریزی توسعه شهری تهران / شهریور ۱۳۸۹
 • “پارک‌های شهری”. محصول طرح : پرونده تخصصی حاوی ۶ مقاله در مجله منظر شماره ۱۰ (چاپ‌شده) / شهریور ۱۳۸۹
 • “منظر شهری”. محصول طرح : ویژه‌نامه حاوی ۹ مقاله در مجله منظر شماره ۹(چاپ‌شده). کارفرما : نهاد برنامه‌ریزی توسعه شهری تهران / مرداد ۱۳۸۹
 • “تفرجگاه‌های ساحلی”. محصول طرح : پرونده تخصصی حاوی ۸ مقاله در مجله منظر شماره ۹ (چاپ‌شده) / مرداد ۱۳۸۹
 • “نظام حرکت و دسترسی”. محصول طرح : ویژه‌نامه حاوی ۱۰ مقاله در مجله منظر شماره ۸(چاپ‌شده). کارفرما : نهاد برنامه‌ریزی توسعه شهری تهران / تیر ۱۳۸۹
 • “دانه‌های درشت شهری”. محصول طرح : پرونده تخصصی حاوی ۱۰ مقاله در مجله منظر شماره ۸ (چاپ‌شده) / تیر ۱۳۸۹
 • “فضای جمعی و حیات مدنی”. محصول طرح : ویژه‌نامه حاوی ۹ مقاله در مجله منظر شماره ۷ (چاپ‌شده). کارفرما : نهاد برنامه‌ریزی توسعه شهری تهران / خرداد ۱۳۸۹
 • “هنر شهری”. محصول طرح : پرونده تخصصی حاوی ۷ مقاله در مجله منظر شماره ۷ (چاپ‌شده) / خرداد ۱۳۸۹
 • “تهران آینده”. محصول طرح : ویژه‌نامه حاوی ۱۱ مقاله در مجله منظر شماره ۶(چاپ‌شده). کارفرما : نهاد برنامه‌ریزی توسعه شهری تهران / اریبهشت ۱۳۸۹
 • “هنر و معماری آسیای مرکزی”. محصول طرح : پرونده تخصصی حاوی ۷ مقاله در مجله منظر شماره ۶ (چاپ‌شده) / اردیبهشت ۱۳۸۹
 • “سنگ نگاره‌های ساسانی”. محصول طرح : کتاب به نگارش شهره جوادی و فریدون آورزمانی (چاپ شده) / ۱۳۸۸
 • “آینده تهران”. محصول طرح : ویژه‌نامه حاوی ۱۰ مقاله در مجله منظر شماره ۵(چاپ‌شده). کارفرما : نهاد برنامه‌ریزی توسعه شهری تهران / اسفند ۱۳۸۸
 • “گردشگری”. محصول طرح : پرونده تخصصی حاوی ۶ مقاله در مجله منظر شماره ۵ (چاپ‌شده) / اسفند ۱۳۸۸
 • “الزامات تحقق طرح جامع تهران”. محصول طرح : ویژه‌نامه حاوی ۱۱ مقاله در مجله منظر شماره ۴ (چاپ‌شده). کارفرما : نهاد برنامه‌ریزی توسعه شهری تهران / بهمن ۱۳۸۸
 • “معماری و تکنولوژی”. محصول طرح : پرونده تخصصی حاوی ۹ مقاله در مجله منظر شماره ۴ (چاپ‌شده) / بهمن ۱۳۸۸
 • “الزامات مدیریت یکپارچه برنامه‌ریزی شهری”. محصول طرح : ویژه‌نامه حاوی ۹ مقاله در مجله منظر شماره ۳ (چاپ‌شده). کارفرما : نهاد برنامه‌ریزی توسعه شهری تهران / دی ۱۳۸۸
 • “منظر شهری”. محصول طرح : پرونده تخصصی حاوی ۸ مقاله در مجله منظر شماره ۳ (چاپ‌شده) / دی ۱۳۸۸
 • “طرح جامع جدید تهران مصوب ۱۳۸۶″. محصول طرح : ویژه‌نامه حاوی ۷ مقاله در مجله منظر شماره ۲ (چاپ‌شده). کارفرما : نهاد برنامه‌ریزی توسعه شهری تهران / آذر ۱۳۸۸
 • “مسکن مهر”. محصول طرح : پرونده تخصصی حاوی ۶ مقاله در مجله منظر شماره ۲ (چاپ‌شده) / آذر ۱۳۸۸
 • “ارزیابی نظام برنامه‌ریزی شهری در ایران”. محصول طرح : ویژه‌نامه حاوی ۸ مقاله در مجله منظر شماره ۱ (چاپ‌شده). کارفرما : نهاد برنامه‌ریزی توسعه شهری تهران / آبان ۱۳۸۸
 • “معبد آب در بیشاپور”. محصول طرح : پرونده تخصصی حاوی ۴ مقاله در مجله منظر شماره ۱ (چاپ‌شده) / آبان ۱۳۸۸

طرح‌های در دست انجام عبارتند از :

 • “منظر شهری”. محصول طرح : کتاب با نگارش گروه نویسندگان
 • “سازمان فضایی شهر اسلامی ایران”. محصول طرح : کتاب با نگارش گروه نویسندگان
 • “زیبایی‌شناسی رنگ در سنگ‌نگاره‌های ساسانی”. محصول طرح : کتاب با نگارش گروه نویسندگان
 • “باغ ایرانی”. محصول طرح : کتاب با نگارش گروه نویسندگان
 • “هنر و تمدن قفقاز”. محصول طرح : کتاب عکس و سفرنامه با نگارش گروه نویسندگان
 • “هنر و تمدن قفقاز”. محصول طرح : فیلم کوتاه با تدوین گروه پژوهشگران
 • “تجربه فضاهای جمعی شهرهای اروپایی”. محصول طرح : کتاب با نگارش گروه نویسندگان
 • “تحولات شهری مدینه در سال‌های هجرت پیامبر”. محصول طرح : کتاب با نگارش گروه نویسندگان
 • “شهرسازی اکولوژیک”. محصول طرح : کتاب با نگارش گروه نویسندگان
 • “نظریه‌پردازی و آموزش مبتنی بر کشف”. محصول طرح : کتاب با نگارش گروه نویسندگان
 • “نگارگری عثمانی”. محصول طرح : کتاب با نگارش گروه نویسندگان
 • “مستندسازی طرح احیای بافت قدیم کرمان”. محصول طرح : کتاب با نگارش گروه نویسندگان