ماهنامه علمی باغ نظر


باغ نظر، نشریه علمی تأییدشده از سوی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران است که از سال ۱۳۸۲ از سوی پژوهشکده نظر منتشر می‌شود. این نشریه درحال حاضر فعال‌ترین و پرمخاطب‌ترین نشریه علمی در زمینه پژوهش‌های نظری هنر، معماری و شهرسازی است. هدف باغ نظر انتشار جدید‌ترین دستاوردهای پژوهشگران متکی بر منابع علمی و مستند در موضوعات بومی و بین‌المللی است.

نشریه باغ نظر در راستای معرفی دستاوردهای محققان ایرانی به جامعه علمی جهانی و همچنین معرفی آخرین دستاوردهای محققان بین‌المللی و گسترش مرزهای دانش، از سال ۱۳۹۴ (دورۀ ۱۲، شمارۀ ۳۶) اقدام به انتشار تمام متن مقالات به زبان انگلیسی کرده است. این نشریه توانسته است علاوه بر نمایه کردن مقالات به زبان انگلیسی و ثبت آنها در پایگاه‌های استنادی معتبر جهان، با بین‌المللی کردن هیئت تحریریه و داوران، دستاوردهای محققان ایرانی و غیرایرانی را، هم به زبان فارسی و هم به زبان انگلیسی، منتشر کند.

این نشریه در پایگاه Web of Science، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)، و پایگاه‌های AATA ، EBSCO و Ulrich نمایه می‌شود.

زمینه انتشار: پژوهش‌های نظری هنر، معماری و شهرسازی
صاحب امتیاز: پژوهشکده نظر
مدیر مسئول: دکتر سیدامیر منصوری
سردبیر: دکتر احمد پوراحمد
مدیریت داخلی: دکتر وحید حیدرنتاج، دکتر پدیده عادلوند، شیرین هدایی
دبیر بخش انگلیسی: دکتر فاطمه خزاعی

گروه دبیران (هیئت تحریریه)

دکتر آن اسگارد، دکتر ایو پورتر، دکتر مجتبی انصاری، دکتر ناصر براتی، دکتر ژان‌ژاک ترین، دکتر ایو لوژنبول، دکتر شهره جوادی، دکتر محمد خزایی، دکتر رضا داوری اردکانی، دکتر داراب دیبا، دکتر مهدی شیبانی، دکتر محمد قاری‌پور، دکتر کلود مسو