از سال 1382 پژوهشکده نظر اقدام به انتشار مجلات علمی در زمینه پژوهش‌های نظری هنر، معماری، شهرسازی، منظر و گردشگری کرده است. تاکنون 4 مجله علمی «باغ نظر»، «منظر»، «هنر و تمدن شرق» و «گردشگری فرهنگ» را به ترتیب منتشر ساخته است. از اهداف آنها انتشار جدید‌ترین دستاوردهای پژوهشگران داخلی و بین‌المللی متکی بر منابع علمی و مستند است. در راستای حضور مجلات در عرصه‌های ملی و بین‌المللی و ثبت در پایگاه‌های نمایه‌کننده علمی، اخذ سیاست انتشار تمام‌متن مقالات به صورت دوزبانه (فارسی‌ـ انگلیسی) و توزیع رایگان آن به صورت الکترونیکی، تشکیل هیئت تحریریه بین‌المللی و نشر دستاوردهای پژوهشگران غیر ایرانی در کنار پژوهشگران داخلی در کنار نظم و سرعت انتشار از جمله شاخصه‌های مجلات پژوهشکده به‌شمار می‌رود.

باغ نظر

منظر

هنر و تمدن شرق

گردشگری فرهنگ