سرعت تحولات علمی امروز جهان درحدی است که پیوسته از تعامل علمی مختلف، دانش‌های جدید تولید می‌شود. کاربردی‌بودن، مسئله‌محوری و پویابودن نیازها موجب می‌شود تا نظام آموزشی کلاسیک نتواند انطباق کافی با شرایط جامعه بدست آورد. از این رو برنامه آموزش‌های کوتاه‌مدت در سه سطح می‌تواند به عنوان راه حل‌های فوری و تقاضامحور برای آموزش حرفه‌مندان و رفع علمی نیازهای جدید آنها با مشارکت دانش‌های دیگر مطرح شود. پژوهشکده نظر با استفاده از نیروهای متخصص خود و ارتباط‌های علمی با مراکز داخلی و بین‌المللی برنامه آموزش‌های تخصصی و کوتاه‌مدت را به عنوان یک زمینه اصلی تعریف کرده است.

  • سطح یک: آموزش مبانی نظری و شناخت مؤلفه‌ها و شاخص‌ها در چارچوب موضوع دوره تخصصی به دنبال آسیب‌شناسی و آشنایی با مزایا و معایب پروژه‌های انجام‌شده
  • سطح دو: بررسی نمونه‌های موردی داخلی به صورت میدانی و تحلیل آنها در قالب کارگاه‌های تخصصی و با مشارکت گروهی از اساتید
  • سطح سه: بررسی تطبیقی روند فعالیت‌های داخل کشور با نمونه‌های منتخب در کشورهای توسعه‌یافته. این مرحله در قالب سفر مطالعاتی به کشورهای پیشرو در زمینه دوره تخصصی، انجام بررسی‌های میدانی و شرکت در کارگاه و جلسات آموزشی و تحلیلی در محل، با مشارکت اساتید و متخصصان بین‌المللی برنامه‌ریزی می‌شود.

1392

  • عنوان دوره تخصصی: منظر شهری، شرکت‌کنندگان: مدیران مناطق 22 گانه سازمان‌ زیباسازی شهر تهران، سطح دوره: یک.